Veiledninger og rapporter

Hva er kortinnløsning og hvorfor må dere ha det?

Lær alt om hva en kortinnløsende bank er, hva som er forskjellen mellom denne, en kortutstedende bank og en betalingsleverandør (PSP) samt hvorfor dere trenger en kortinnløsende bank for å ta imot betalinger.

1 mars, 2023
 ·  5 minutter

Du har sikkert hørt om kortinnløsning, innløser, kortinnløsningsavtale – men hva betyr det egentlig?

Her er den komplette guiden til å velge kortinnløsningsavtale.

En kunde trenger bare å tæppe kortet for at det skal bli gjennomført en transaksjon, men bak hver betaling ligger en kompleks prosess mellom finansinstitusjoner som gjøres mulig av den kortinnløsende banken.

Kortinnløsende banker håndterer betalinger for forhandleren.

Når en kunde skriver inn kortopplysningene sine, initierer kortinnløseren en forespørsel om å autorisere betalingen. Denne forespørselen sendes deretter til kundens bank (kortutstedende bank) via kortnettverkene (f.eks. Visa og Mastercard). Når betalingen er autorisert, henter den kortinnløsende banken inn pengene til forhandleren. Hvis betalingen ikke blir autorisert, vil kortinnløseren forklare hvorfor.

Kortinnløsende banker må ha en egen lisens fra de lokale finansielle tilsynsmyndighetene (f.eks. Finanstilsynet) og kortnettverkene for å behandle betalinger. Denne lisensen får de gjennom en lang og kompleks administrativ prosess, som krever etterlevelse både av den finansielle tilsynsmyndighetens regulatoriske krav og krav fra kortnettverkene.

Nettopp derfor samarbeider de fleste forhandlere med en kortinnløsende bank som behandler betalingene i bytte mot en avgift.

Hvor mye koster det?

Kortinnløseren fakturerer en avgift som ofte kalles merchant discount rate. Avgiften beregnes vanligvis i form av en prosentsats basert på antall transaksjoner som gjennomføres.

Avgiften kan imidlertid bli litt komplisert når de totale transaksjonskostnadene – som kortinnløseren fakturerer – kan brytes ned til flere ulike avgifter. Disse avgiftene faktureres av de øvrige partene i transaksjonsflyten.

Andre parter enn den kortinnløsende banken er kortnettverk og kortutstedende banker, som beregner henholdsvis en såkalt scheme fee og en interchange fee. Det kan også være andre parter som krever en avgift for tjenester i forbindelse med en transaksjon, for eksempel autentisering (3D Secure), risikoverktøy, tokenisering, betalingsterminaler og gateway-tjenester.

Hvis dere bruker en PSP som også er kortinnløser, kan PSP-en håndtere disse avgiftene.

Noen kortinnløsningsavtaler viser ikke hvilke avgifter som går til hvilke parter, men beregner i stedet en felles avgift for alle transaksjoner. Denne prismodellen kalles en blended prismodell og den gjør det enklere å forstå hvor mye som trekkes fra i avgifter for betalingene deres, samtidig som modellen er mindre transparent når det gjelder hvilke parter som fakturerer hvilken avgift.

Andre kortinnløsningsavtaler oppgir på fakturaen hvilke avgifter som går til andre parter enn kortinnløseren. Denne prismodellen kalles Interchange+, Interchange++ eller pass through. Fordelen med de mer transparente prisstrukturene er at dere som forhandler bare betaler det partene faktisk tar betalt. Med en blended prismodell betaler dere som regel en fast avgift.

Når dere velger kortinnløser, er det viktig å forstå disse kostnadene slik at dere kan avgjøre om dere betaler en rettferdig pris for tjenestene dere bruker.

Eksempel på kortinnløsende banker

Dere kjenner sikkert til globale banker som Wells Fargo, JP Morgan Chase og Bank of America. Selskaper som Adyen, med fokus på tech, er også et alternativ. Vi bygger løsninger som er utviklet for å optimalisere den globale betalingsflyten.

Det er enkelt for dere å finne riktig kortinnløsningsavtale for deres marked ved å bruke lokale databaser hos kortnettverk som Visa og Mastercard. Hvis dere har tenkt på en spesifikk bank eller plattform, kan dere kontakte dem direkte og spørre om de fungerer som kortinnløser for forhandlere.

Hvordan fungerer det? Hva gjør kortinnløseren?

Kortinnløserens rolle i betalingsflyten

Som forhandler samarbeider dere som regel direkte med en betalingstjenesteleverandør (payment service provider, PSP), men dere får pengene fra den kortinnløsende banken.

Nedenfor gir vi en mer detaljert beskrivelse av prosessen bak en betaling og de ulike partenes rolle:

  • PSP-en kobles sammen med en kortinnløser som sender en forespørsel til kortnettverket for å autorisere betalingen.

  • Denne forespørselen går til kortutstedende bank.

  • Kundens bank (kortutstedende bank) sørger for at det er nok penger på kontoen til å gjennomføre transaksjonen.

  • Når betalingen er autorisert, samler kortinnløseren inn pengene. Kortinnløseren reserverer pengene (minus transaksjonskostnaden) til forhandlerens konto. I løpet av noen dager blir pengene overført til forhandlerens bedriftskonto.

  • Hvis betalingen ikke autoriseres, får kortinnløseren et varsel, og de oppgir deretter årsaken til at betalingen ble avvist.

Med alle disse aktørene og delmomentene kan det være vanskelig å skjønne hvem som har ansvar for hvilken tjeneste i transaksjonsflyten.

En PSP kan for eksempel hjelpe dere med å ta imot betalinger og tilby dere kortinnløsningstjenester gjennom en tredjepart. Dette kan være praktisk fordi dere bare behøver å forholde dere til én leverandør i forbindelse med betalinger, men det kan også være vanskelig å forstå hvilken kortinnløsende bank og kortinnløsende prosessor som ligger bak tjenestene hos PSP-en.

Kortinnløser vs. kortutstedende bank

Enkelt sagt er en kortutstedende bank sluttkundens bank, mens en kortinnløsende bank er forhandlerens bank.

Kortinnløseren sørger for at forhandlerne mottar pengene sluttkunden har betalt ved å samle inn pengene fra kortutstedende bank.

Den kortutstedende banken er finansinstitusjonen som utstyrer kundene med kreditt- eller debetkortene de bruker når de betaler. Når transaksjonen er autorisert, overfører kortutstedende bank pengene til kortinnløseren, som overfører pengene til forhandleren.

Kortinnløser vs. betalingsprosessor

En betalingsprosessor har en svært teknisk funksjon. Prosessoren samler inn og mater inn kundens kortopplysninger til kortnettverket.

Prosessorer samarbeider vanligvis med PSP-er for å initiere transaksjonen, og med kortinnløseren for å gi kortutstedende bank og kortnettverk rett til å behandle transaksjonen.

En PSP kan også tilby andre tjenester, som autentisering (3D Secure), risikostyring, tokenisering, betalingsterminaler og gateway-tjenester.

Kortinnløseren har en annen rolle. Den er ikke alltid en del av transaksjonsflyten, men kortinnløseren kommuniserer med hver enkelt finansiell institusjon for å samle inn penger og sørge for at dere får den summen kjøpet representerer.

Kortinnløsere internasjonalt

Selger dere på det internasjonale markedet? Da trenger dere en lokal kortinnløser, alternativt en kortinnløser som kan håndtere transaksjoner på tvers av landegrensene.

Grenseoverskridende transaksjoner behøver ikke å være kompliserte, men de kan skape problemer når man behandler betalinger. Forestill dere at en transaksjon initieres i Storbritannia, av en norsk forbruker med kredittkort. Hvis den kortutstedende banken i Norge ikke kjenner igjen kortinnløseren, eller hvis en eller annen dimensjon av autoriseringsforespørselen ikke oppfattes som korrekt, kan forespørselen, og følgelig betalingen, bli avvist.

En lokal kortinnløser kan minimere antall avviste betalinger. De har lavere avgifter, høyere autoriseringsgrader og gjennomfører betalinger raskere. Ulempen med lokale kortinnløsere er at dere som forhandler må håndtere flere leverandører på flere markeder.

Nettopp derfor har Adyen en lokal lisens som kortinnløser på alle markeder dere kan tenkes å ville drive virksomhet på.

Kortinnløsere muliggjør betalinger

Kortinnløseren er motoren bak betalingene. Kortinnløseren sørger for at betalingene dere har rett på, faktisk havner hos dere, ved å føre transaksjonen gjennom alle tenkelige trinn.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på e-postvarsler

Jeg bekrefter at jeg har lest Adyens personvernpolicy og at jeg godtar at opplysningene mine brukes i samsvar med policyen.