Adyen for Platforms — del 4 av 4

Send midler til brukerne med raske og pålitelige utbetalinger

I denne veiledningen lærer dere:

Hvordan du velger riktig utbetalingsplan

Tips til hvordan du kan tilby de beste utbetalingsmetodene

Hvordan du kan legge til rette for internasjonale utbetalinger

Beste praksis for blokkering av utbetalinger til uredelige brukere

Brukernes lojalitet vokser hvis de får utbetalingene sine i tide

Om det finnes én ting bedriften må gjøre riktig når det gjelder pengeflyten, er det utbetalinger. Du kan tilby den beste registreringsprosessen, enestående brukerstøtte, men brukerne vil fremdeles forlate plattformen raskt hvis du ikke klarer å få på plass en god utbetalingsprosess.»

av småbedriftene sier at likviditet har vært et problem

årsaken til likviditetsprobler er at man ikke får betalt i henhold til betalingsvilkårene

av alle betalinger hos småbedrifter er forsinket

Som med alt annet i forbindelse med plattformer finnes det også muligheter når det gjelder utbetalinger. Første skritt er å innse at salg og handel med varer og tjenester bare er en del av et større bilde. Det er like viktig å sørge for at brukerne mottar pengene sine.

Løsningen er å utvikle et utbetalingssystem som oppfyller kundenes behov, samtidig som det håndterer risiko og legger til rette for vekst. Dette må være på plass for at du skal kunne bruke utbetalinger som en konkurransefordel og bygge tillit blant brukerne, samt gjøre plattformen til en viktig del av virksomheten deres.

I del fire forteller vi hvordan du bygger et optimalisert betalingssystem – viktige forutsetninger for levering av pålitelige, punktlige betalinger og viktige komponenter for en god brukeropplevelse.

Lock icon

Lås opp innhold

Se den fullstendige Adyen for Platforms-veiledningen

Slik velger du den riktige utbetalingsplanen

Utbetalinger bør gi en sømløs opplevelse for brukeren, samtidig som det bør være enkelt å administrere for dere. Det er selvsagt mye som må være på plass før dere kommer så langt, blant annet må dere bestemme hvor ofte utbetaling skal skje (også kjent som utbetalingsplan).

For å finne ut hvilken plan som fungerer best for deres plattform, anbefaler vi dere å se nærmere på to ting: hvilket forhold dere har til brukerne og hvilken forretningsmodell brukerne har. Når dere har kartlagt dette, kan dere bestemme om en tidsbestemt, behovsbasert eller en ekspressplan passer best for deres behov.

Hvorfor er det viktig å velge riktig utbetalingsplan? Dette kan være en konkurransefordel som gjør det enklere for plattformen å yte god service, eller det kan bli et friksjonspunkt for brukerne som påvirker en av de viktigste faktorene i virksomheten deres (likviditeten).

Jukselapp for utbetalingsplaner

Type

Detaljer Fordeler Brukseksempel

Tidsbestemt

Lar deg automatisk utbetale alle tilgjengelige midler i en kontoeiers saldo på en daglig, ukentlig eller månedlig basis.
 • Reduserer kompleksitet.
 • Automatisert system sikrer konsekvente utbetalinger
For brukere som driver i butikk, er tidsbestemte utbetalinger ofte en god løsning siden salget vanligvis er jevnt og innebærer lav risiko (ettersom tjenester eller varer leveres umiddelbart).

Behovsbasert

Lar deg manuelt bestemme hvor mye og når du vil utbetale til en bruker via API.    
 • Bedre kontroll over utbetalingene
 • Fleksibilitet til å bestemme utbetalinger individuelt.
For brukere som representerer høyere risiko er utbetalinger på forespørsel den beste løsningen, fordi du kan utbetaling kan skje når varer er levert eller sendt til en kunde. Eller du kan bestemme deg for å ikke utbetale hele beløpet avhengig av risikoprofil eller hvor ny brukeren er på plattformen.

Ekspress

Lar deg sende midler til brukere som krever en raskere kontantstrøm.
 • Bedre tjenester for brukere som krever en rask kontantstrøm.
 • Differensier tjenesten din i forhold til konkurrentene.

For brukere som er avhengige av likviditet, for eksempel skiftarbeidere, er ekspressutbetalinger best siden du kan utbetale umiddelbart etter at skiftet er over, spesielt når det er snakk om tips.

Også for VIP-brukere eller toppresterende brukere fungerer det bra med en ekspressplan, siden rask utbetaling er gunstig for å skape lojalitet.

Tilby de beste utbetalingsmetodene

Det gode med utbetalinger er at det er mye enklere å sende utbetalinger til brukerne enn å levere betalingsmetodene de trenger i kassen. Dere har to alternativer – å overføre penger til en brukers bankkonto eller til et kort, og brukerne dine velger hvilken metode de foretrekker under registreringsprosessen.

Ulempen er at dere ikke har så mye kontroll over selve utbetalingsmetodene, siden de håndteres av banker og utstedere. Men dere kan påvirke kundeopplevelsen og gjøre den bedre – for eksempel ved å bidra til at midler mottas raskt. Dere trenger bare hjelp fra betalingsleverandøren (PSP) din, for eksempel Adyen-akselerasjonene nedenfor.

Oversikt over utbetalingsmetoder

Bankkonto

 • Den vanligste og mest kostnadseffektive utbetalingsmetoden.
 • Normal behandlingstid er 1–2 dager.
   

ADYEN-AKSELERASJON

Utbetalinger samme dag

Lever midler til en brukers bankkonto samme dag som ved å bruke utbetalingsbaner (Same Day ACH i USA og FPS i Storbritannia).

Debetkort

 • Den raskeste utbetalingsmetoden.
 • Tilbyr en behandlingstid på under 30 minutter (avhengig av utsteder).
 • Ikke avhengig av bankens tidsgrenser (f.eks. utbetaling på en lørdag).

ADYEN-AKSELERASJON

Umiddelbare utbetalinger 

Lever midler på mindre enn fem minutter med Visas «Visa Direct» og Mastercards «Moneysend».

.

Selv om begge utbetalingsmetodene er pålitelige og trygge, kan de gi en inkonsekvent utbetalingsopplevelse. Det kan for eksempel ta mer tid å overføre midler til en brukers eksisterende bankkonto enn lovet på grunn av at det benyttes tredjeparter med forskjellige tidsgrenser og utbetalingstidspunkter.

Bruk kortutstedelse for utbetalingskontroll fra start til slutt

Stadig flere plattformer akselererer utbetalingsmetodene med optimaliseringer som de ovennevnte, og fremtidsrettede og innovative plattformer går et skritt videre og tar hånd om hele utbetalingsopplevelsen. Mange innser at den beste løsningen er å starte sitt eget kortprogram

Men hvorfor? Forestill dere at plattformen deres er en populær markedsplass for sjeldne bøker. Tusenvis av brukere og kunder besøker plattformen hver dag for å kikke, selge og kjøpe. Siden dere har et eget kortprogram, får hver bruker sitt eget kort når de registrerer seg. Når de selger noe, sendes pengene umiddelbart til kortet som ble utstedt av plattformen. Brukeren trenger ikke å vente og slipper å bekymre seg og får midler som de kan bruke til å utvide virksomheten eller betale regningene sine.

4 årsaker til at et eget kortprogram forbedrer plattformens utbetalinger:

Bedre kontroll over hele utbetalingsprosessen.

Reduserer avhengigheten av tredjeparter.

Utvider tjenestetilbudet og skaper merkelojalitet.

Gir mulighet til å skape nye inntektsstrømmer.

Utsted dine egne fysiske eller virtuelle kort for å optimere kontantstrømmen og bygge en bedre brukeropplevelse med Adyen for Platforms.

Utforsk Adyen-kortutstedelse

Slik blir dere klare for internasjonale utbetalinger

Markedsplasser som Etsy og Amazon har lært kundene å forvente sømløs handel på tvers av landegrensene. Men også brukerne har forventninger, spesielt når det gjelder å få utbetalt midler til bankkontoen eller kortet.

Global handel på tvers av landegrensene vokste med 21 % i 2020

Kilde

Hvis plattformen din driver virksomhet i flere land eller du planlegger dette i fremtiden, er det viktig å ha en utbetalingskonfigurasjon som lar deg betale brukerne i lokal valuta. Brukerne ønsker ikke jobben med valutakonvertering og forventer at du som plattform tilbyr denne tjenesten.

Utfordringen med internasjonale utbetalinger er at de kan ta tid, i tillegg til at de kan være komplekse  og dyre å implementere. Hver gang du ekspanderer til nye regioner og markeder kreves det nye lokale enheter og lisenser – noe som kan påvirke fremdriften hvis du prøver å ordne alt på egen hånd.

Også her kan det lønne seg å ha en erfaren betalingspartner. Forsikre dere om at dere velger en partner som bruker sine globale enheter og lisenser til å hjelpe deg med å raskt ekspandere til nye regioner, samtidig som dere gir en lokalisert og optimalisert opplevelse for både brukere og kunder.

Dere får midler fra polske kunder i PLN med Adyens europeiske kortinnløsningskobling.
 

Når midlene er avstemt, starter Adyen valutakonverteringen fra PLN til USD, samt kontanthåndteringen, og overfører midlene fra Europa til USA på deres vegne.
 

Markedsplassen din utbetaler den amerikanske brukeren i USD via en innenlands bankkobling (ACH).
 

Hele prosessen er optimalisert for å være rask, enkel, kostnadseffektiv og lokalisert og gir både brukeren og kunden en god opplevelse.

Konfigurer internasjonale utbetalinger med noen få tastetrykk. Adyens store globale dekning hjelper deg med å betale brukere i ønsket valuta.

Finn ut mer om global kortinnløsning

Blokkering av utbetalinger til uredelige brukere

Dere må alltid tenke på risiko når midler går inn eller ut av en bedrift. Alle varemerker som behandler transaksjoner må også iverksette tiltak for å forebygge svindel. Men siden plattformer involverer flere bedrifter, må de også ta hensyn til ytterligere to risikonivåer når de registrerer nye brukere og gjør utbetalinger til eksisterende brukere.

6 måter uredelige brukere kan misbruke plattformen på

Ulovlig samarbeid

Medvirkning i svindelgrupper

Ta over kontoer

Svindelvirksomhet

Hvitvasking

Syntetisk svindel

Det siste dere vil er at plattformen kommer i skade for å finansiere ulovlig virksomhet ved å overføre midler til uredelige brukere. Den gode nyheten er at utbetalingene også kan være et nyttig verktøy for å beskytte dere mot svindlerne – hvis dere har et sterkt risikostyringssystem.

Et sterkt system er et system som kan oppdage og blokkere svindlere før utbetalingen utføres, og som tilpasser seg svindlernes nye strategier og atferd underveis. Disse behovene kan dekkes ved hjelp av tradisjonelle risikoforebyggende metoder, men kan også håndteres med smartere verktøy for utbetalingsrisiko.

Tradisjonelle verktøy for utbetalingsrisiko

 • Avhengig av plattformens data og verktøy
 • Svært avhengig av menneskelig intervensjon
 • Dyre å bygge og vedlikeholde
 • Skaper driftsmessige problemområder

Smartere verktøy for utbetalingsrisiko

 • Bruker proprietære algoritmer for maskinlæring
 • Et globalt perspektiv som omfatter hele bransjen
 • Plug and play (tekniske integrasjoner er ikke nødvendige)
 • Automatisering og varslinger gir en drastisk reduksjon i manuelle gjennomganger 

Beskytt deg mot uredelige brukere via en kombinasjon av maskinlæring og nettverksanalyse som tildeler hver bruker et risikoresultat med risikoverktøyet Score.

Les mer om Score

Gjør betalinger til en sentral del av plattformvirksomheten

En veiledning i hvordan du leverer en god opplevelse fra start til slutt

Del 4

Send midler til brukere med raske og pålitelige utbetalinger

Bransjeledere som eBay, Wix, GoFundMe og SeatGeek bruker Adyen til å godta betalinger på tvers av kanaler i stor skala, samtidig som de forblir konkurransedyktige når de satser i nye markeder og regioner. Ta en titt på Adyen for Platforms eller ta kontakt med teamet vårt for å få vite mer om hvordan vår globale plattform kan hjelpe nettopp deres bedrift med å tilby den beste betalingsløsningen.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?