Hva

Hvorfor

Når

Kontaktinformasjon

Navn

Telefonnr.

E-post

For oppretting av n ny kundekonto

KYC / bekreftelse av kontaktopplysningene dine

AML / sanksjonscreening

En bruker registrerer seg

For B2B-tjenester, samle inn all informasjon under innføring

Individuell informasjon

Individuelt navn

Individuell adresse

Individuelt telefonnr.

KYC / bekrefter individuell informasjon Samle inn når en bruker starter den første transaksjonen

Bankopplysninger

Navn på konto

Kontonr.

Organisasjonsnr.

KYC / bekrefter bankopplysninger

AML / sanksjonscreening

Samle inn når det første salget er fullført og midler forfaller eller skal utbetales

Identifikasjon med lysbilde

Førerkort

Pass

ID-kort (utstedt av myndighetene)

KYC / bekrefter dokumenter  Bare nødvendig hvis identiteten ikke kan bekreftes med annen dokumentasjon

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?