Hva

Hvorfor

Når

Kontaktinformasjon

Navn

Telefonnr.

E-post

Opprette en ny brukerkonto

KYC / bekrefte kontaktinformasjon

AML / sanksjonscreening

Samle inn når en bruker registrerer seg

For B2B-tjenester, samle inn alle opplysninger under innføring

Firma

Firmanavn

Firmaadresse

Firmaets telefonnr.

KYC / bekrefte firmaopplysninger

AML/ sanksjonscreenng

Forhandlerfil avsluttet av utsteder (TMF)-lister

Samle inn når en bruker starter den første transaksjonen

Bankopplysninger

Navn på konto

Kontonr.

Organisasjonsnr.

KYC / bekrefter bankopplysninger

AML / sanksjonscreening

Samle inn når det første salget er fullført og midler forfaller eller skal utbetales

Identifikasjon med lysbilde

Førerkort

Pass

ID-kort (utstedt av myndighetene)

KYC / bekrefter dokumenter  Bare nødvendig hvis identiteten ikke kan bekreftes av annen dokumentasjon

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?