Adyen for Platforms – del 2 av 4

Onboarding av nye brukeren med en sømløs registreringsprosess

I denne veiledningen lærer dere:

Hvor viktig det er med onboarding og KYC

3 gode rutiner for å komme i gang med onboardingstrategien

Riktig onboardingopplevelsen for brukerne

Hvilken informasjon dere trenger, og når dere bør be om den

Onboarding – der brukeropplevelser møter regeletterlevelse

Ingenting er bedre enn når en ny bruker registrerer seg på plattformen eller markedsplassen. Utviklings-, markedsførings- og salgsteamene har jobbet hardt, og det har ført til at en kunde endelig blir en aktiv bruker, samtidig som du begynner å tjene penger.

Denne prosessen virker enkel, men registreringsprosessen er i seg selv svært viktig for virksomheten med tanke på forskrifter og regeletterlevelse. Dette er også første gang brukeren virkelig er i kontakt med plattformen, og det lønner seg derfor å gjøre det riktig.

En god onboarding lar dere:

Ønske fornøyde brukere velkommen til plattformen slik at de kan komme i gang med å bruke tjenestene i løpet av få minutter
Umiddelbart oppfylle godkjenningskrav i forbindelse med Know Your Customer (KYC)
Overholde globale og lokale forskrifter på plattformen

En dårlig og kompleks onboardingprosess kan:

Skape problemer for nye brukere og resultere i at de ikke fullfører registreringsprosessen
Være en risiko for plattformen, fordi dårlige aktører kan registrere seg
Påvirke alles vekst, sluttresultat og omdømme

«Plattformene blir stadig mer komplekse, spesielt når det gjelder innsamling og bekreftelse av KYC-informasjon i stor skala. Ved å investere i en intuitiv og automatisert onboardingprosess, kan man spare tid og ressurser som kan brukes til virksomhetens kjernedrift.»

Karolina Noronha ・ VP of Product, Adyen for Platforms

Hvis du planlegger onboardingprosessen nøye, blir det enklere å gi nye brukere en mer strømlinjeformet velkomst til plattformen, samtidig som dere får alle de viktige opplysningene dere trenger for å beskytte virksomheten. Og resultatet? Dere bruker mindre tid på administrasjon av KYC og mer tid på å utvikle plattformen.

I del to forteller vi hvordan dere skaper en sterk onboardingprosess som samler inn den riktige informasjonen til riktig tid, setter varemerket i sentrum og bidrar til å øke veksten.

Onboarding og KYC spiller en avgjørende rolle

Onboarding og KYC er prosessen som går ut på å samle inn informasjon om en bedrift eller en enkeltperson for å bekrefte en kontoeiers identitet. Når dere får riktige opplysninger, beskytter dere plattformen mot illegal aktivitet, og dette er obligatorisk for å oppfylle regelverket i landene dere driver forretningsvirksomhet i.

Hvis dere skal unngå fallgruver som de som er nevnt nedenfor i forbindelse med onboardingprosessen, er det viktig at dere tar dere tid til å utvikle en onboardingprosess som fungerer for virksomheten og brukerne. Dette gjøres ved å velge riktig opplevelse for plattformen, samle inn riktig informasjon fra nye brukere på riktig tidspunkt og ved å optimalisere godkjenningen av informasjon.

Onboardingprosessens fallgruver

Fra brukerens perspektiv

En lang registreringsprosess som krever for mye informasjon
Informasjon innhentes for tidlig uten at brukeren ser nytteverdien
Det gis ikke informasjon om hvordan opplysninger brukes og sikres
Ingen støtte er tilgjengelig for lokale språk

Fra plattformens perspektiv

Avbrudd under registreringsprosessen
Forskrifter overholdes ikke
Lavere Net Promoter Score (NPS)
Tillitstap i lokale markeder
Problemer i forbindelse med administrasjon i stor skala    

SKIDATA onboarder ubegrenset med brukere over hele verden

Den globale tilgangs- og inntekstadministrasjonsplattformen SKIDATA fokuserte på å levere en enhetlig onboardingopplevelse til hundrevis av parkeringshus, skianlegg og andre tilgangspunkter som registrerer seg hos dem hvert år. Selskapet bruker Adyen for Platforms for å levere lokalisert registrering, forskjøvet informasjonsinnsamling og et brukervennlig grensesnitt. Adyens onboardingside gjør det mulig for selskapet å oppnå alt dette med lite eller ingen utviklerstøtte, samtidig som selskapet overholder lokale forskrifter i mer enn hundre land. 

Komme i gang med onboardingsstrategien

En sterk onboardingprosess kjennetegnes av at det blir så få hindringer som mulig, samtidig som du får det du trenger til godkjenningsprosessen. Følgende beste praksis kan hjelpe dere med å finne riktig balanse mellom disse to ytterpunktene. Det er delvis snakk om anbefalinger som er i ferd med å bli standard, mens andre er innovasjoner som gleder brukerne. Velg det som passer for deres plattform.

En oversikt over onboarding: Viktige områder som må optimeres

Innsamling av brukeropplysninger

Godkjenning av identitetsopplysninger

Overholdelse av lokale forskrifter

Fokuser på konvertering

Du ser raskt resultater hvis du prioriterer handlinger som bidrar til at potensielle kunder blir til registrerte brukere. Forestill deg hvor stor effekt det vil ha å øke konverteringsfrekvensen med bare et par prosent. Her kan det hjelpe med tiltak som å redusere onboardingprosessen fra dager til minutter, redusere frafall og outsource ansvar for KYC-administrasjon til betalingsleverandøren (PSP).


Tips til hvordan du reduserer friksjonen

Bruk smarte felt og varsler

Smarte felt fyller ut informasjon som adresser og postnumre automatisk. Ved å bruke dette sammen med varsler, reduseres innmatingsfeil og antallet brukere som avbryter registreringsprosessen. Bruk av automatisk feltbekreftelse (enten ved å koble til relevante tredjepartsdatabaser eller en betalingsleverandør som Adyen) reduserer antallet enkle feil.

Be om informasjon på en dynamisk måte

Det kan være vanskelig å be om all KYC-informasjon under registreringsprosessen. En dynamisk tilnærming gjør det mulig å be om opplysningene på riktig tidspunkt, samtidig som kundene får insentiv til handling på hvert trinn (f.eks. ved å spørre om bankopplysninger når det skal gjøres en utbetaling). Men som alle avgjørelser må den være riktig for brukerne. Hvis dere har brukere som dere tror kommer til å selge mye og raskt, kan det lønne seg å fullføre bekreftelsesprosessen på forhånd.

Gjør feilsøkingsprosessen enkel

Selv i en optimalisert onboardingprosess kan det oppstå feil eller situasjoner som krever en manuell gjennomgang. Her er det viktig å sørge for at brukerne har tilgang til støtte (og at teamet deres har den nødvendige kompetansen) slik at problemene kan løses effektivt.


Tips til hvordan du reduserer feil

Bygg inn vanlige spørsmål og støtte

Brukerne får raskt hjelp og opplever mindre frustrasjon under registreringsprosessen hvis du har integrert støtte i onboarding-grensesnittet. Det er også viktig at dere hjelper brukerne proaktivt med løsningene – for eksempel med en chatbot som kan gi svar på vanlige spørsmål.

Opprett rapportering av frafall

Dette er den beste metoden for å finne ut hvorfor folk forlater onboardingprosessen og hvor de sitter fast. Når du oppretter rapportering av frafall, ser du hvilke felter som forvirrer brukerne slik at du vet hvor du bør optimalisere onboardingprosessen.

Lokaliser prosessen

Det kan være frustrerende for brukerne hvis de ikke kan registrere seg på morsmålet sitt, og det samme gjelder en prosess som er dårlig oversatt. Dette kan skape store problemer når dere forsøker å etablere dere på nye markeder. Lokalisering handler imidlertid ikke bare om å oversette prosessen, det handler også om å tilpasse feltene i tråd med hva som er beste praksis lokalt. Her kan en erfaren betalingsleverandør hjelpe deg, slik at du er sikker på å ha en optimalisert og lokalisert onboardingprosess.


Tips til hvordan du gjør det enkelt

Lokaliser språket og feltene i prosessen

Lokalisering gjør plattformen din mer attraktiv for nye brukere i de aktuelle regionene og øker sannsynligheten for registrering. I tillegg til språket er det også viktig å be om de rette opplysningene basert på brukerens plassering (f.eks. Social Security Number i USA, Codice Fiscale i Italia osv.).

Integrer bekreftelse og regeletterlevelse

Hver region har sine egne regler, og derfor er det nyttig å integrere bekreftelse med betalingsleverandøren. Når du overfører ansvaret for å holde seg oppdatert på disse lokale forskriftene til betalingsleverandøren, får du mer tid og ressurser til bedriftens kjernevirksomhet.

eBay brukte vår lange erfaring og lokaliserte onboarding-ekspertise til å lansere nye betalingsopplevelser i 30 land over en periode på fem måneder med Adyen for Platforms.

Vis den globale løsningen vår

Lookbook for onboarding

 

Grunnleggende

Bedre

Best

Funksjoner

     
Lokal språkvisning

Smarte felter og varsler
Lokalisert onboarding (bruker lokale krav i skjemafelter)  
Gradvis innsamling av data  
Datadreven tilpasning    
Chatbot i onboardinggrensesnittet    
Forslag basert på tidligere atferd    
Kampanjetilbud skaper incentiver for brukere    

Grunnleggende
De mest grunnleggende funksjonene. Dette skaper ofte økt frafall på grunn av manglende konverteringsfunksjoner.

Bedre
En svært lokalisert opplevelse som tar i bruk beste praksis for konvertering for å registrere brukere raskere.

Best
Den «ultimate» onboardingopplevelsen som bruker fremtidsrettede funksjoner for å glede nye brukere.

Velg den beste onboardingopplevelsen for brukerne dine

Dere har to muligheter når dere skal skape en onboardingprosess for plattformen på nettstedet og i appen. Dere kan enten bruke en vertsbasert onboardingopplevelse fra betalingsleverandøren eller utvikle en tilpasset onboardingopplevelse med egne ressurser.
 
Vi har laget en kort spørreundersøkelse som gjør det enkelt å finne ut hvilken kombinasjon som passer for deres plattform. Ta undersøkelsen nedenfor.

Undersøkelse for onboardingopplevelse

SPØRSMÅL

Hva slags registreringsopplevelse ønsker du deg?

A   Enkel verifiseringsetterlevelse

B   Fullstendig integrasjon i det eksisterende brukergrensesnittet

SPØRSMÅL

Hvilke utviklerressurser er tilgjengelige?

A   Minimalt med ressurser tilgjengelige

B   Egne ressurser tilgjengelige

SPØRSMÅL

Hvor raskt vil dere lansere siden?

A   Så raskt som mulig

B   Lanseringstidspunktet er fleksibelt

Resultater og anbefalinger

Vertsbasert onboarding (flest A-er)I stedet for å bygge en løsning som samler inn og sender KYC-informasjon, har du mulighet til å omdirigere kontoeierne til en vertsbasert onboardingopplevelse levert av betalingsleverandøren. Dette er den raskeste måten du kan implementere KYC-verifiseringssjekker på, siden det krever mindre utviklingsarbeid og administreres av betalingsleverandøren.

Tilpasset onboarding (flest B-er)Dette alternativet gjør det mulig for deg å bruke en fullstendig API-drevet tilnærming for å bygge en tilpasset registreringsopplevelse direkte i plattformens eksisterende brukergrensesnitt. Det skaper en sømløs opplevelse for brukerne, siden du har full kontroll over hele utseendet, men krever at du har tilgang til de nødvendige utviklerressursene.

Hybridonboarding (50:50)

Mange plattformer og markedsplasser velger en blanding av de forskjellige tilnærmingene, med en vertsbasert onboardingopplevelse for enkelte land og/eller verifisering og en tilpasset tilnærming for de andre. Adyen tilbyr for eksempel modulbaserte vertsbaserte opplevelser (individuelle komponenter som kan brukes til bestemte deler av en onboardingflyt), slik at dere kan bruke bank- og identifiseringsløsningene våre i sanntid som en del av kundenes onboardingopplevelse.

Velg mellom en tilpasset, optimalisert og driftet eller hybrid onboardingopplevelse avhengig av virksomhetens behov med Adyen for Platforms.

Utforsk mulighetene for onboarding

«Vi ønsker at kundene våre skal trives når de bruker tjenesten vår, og vi vil gjøre det enkelt for dem å bruke den. Adyens nettbaserte onboarding- og KYC-prosess var et sterkt salgsargument for forretningsmodellen vår i forbindelse med tilrettelegging av betalinger.»

Bill Paynter ・ Senior Director – Billing & Payments, Viasat

Hvilken informasjon dere trenger, og nå dere bør be om den

Det siste, viktige punktet er innsamling av opplysninger. Selv om opplysningene dere samler inn er avhengige av bedriftstype og landet til kontoeieren som registrerer seg, er det noen felt som er obligatoriske for hele verden. Vi forklarer disse i sjekklisten for onboarding nedenfor.

Når du må samle inn KYC-informasjon, kan du velge en gradvis tilnærming (progressiv risikobasert verifisering) eller samle inn alt under registreringen. Forretningsmodellen og brukerne deres avgjør hvilken tilnærming dere bør velge.

Samle inn rett informasjon til rett tid

Content is loading, please wait

Gjør betalinger til en sentral del av plattformvirksomheten

En veiledning i hvordan du leverer en god opplevelse fra start til slutt

Del 2

Onboarding av nye brukere med en sømløs registreringsprosess

Bransjeledere som eBay, Wix, GoFundMe og SeatGeek bruker Adyen til å godta betalinger på tvers av kanaler i stor skala, samtidig som de forblir konkurransedyktige når de satser i nye markeder og regioner. Ta en titt på Adyen for Platforms eller ta kontakt med teamet vårt for å få vite mer om hvordan vår globale plattform kan hjelpe nettopp deres bedrift med å tilby den beste betalingsløsningen.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?