Adyen for Platforms — del 1 av 4

Administrasjon av kontantstrømmer med kontroll og samsvar

I denne veiledningen lærer du:

Fordelene med egne betalingsløsninger

Hvordan du definerer kontantstrømmer

Tips om hvordan dere holder dere oppdatert på forskrifter

Hva du bør se etter når det gjelder betalingsleverandør

Plattformene blir stadig mer avanserte, og det samme gjelder betalingene

Mye har forandret seg siden markedsplassenes barndom, da selskaper som Amazon og eBay gjorde det populært å handle på nettet. Flere tiår senere er det ikke bare markedsplassene som utfordrer status quo når det gjelder handelsplattformer. 

Programvare som tjeneste (Saas) og plattformer øker kundenes etterspørsel på overraskende måter, og eksperter anslår at digitale økosystemer kan stå for mer enn 30 % av de globale bedriftsinntektene innen 2025.


Noen av disse plattformene representerer helt nye måter å jobbe på (for eksempel plattformene som utvikles for blant annet gig- og delingsøkonomien), mens andre skaper endringer i mer tradisjonelle bransjer (som insurtech, legaltech og BaaS). Selv om ingen plattformer er like, møter alle på de samme utfordringene når det gjelder betalinger: kompleksitet, kontroll og global skala.


Ofte vil mangelen på fleksible betalingssystemer være et hinder for vekst. Hvis plattformvirksomheten deres opplever noen av disse problemene, kan serien vår i fire deler om plattformbetalinger være noe for dere. 

7 tegn på at det er på tide å oppgradere plattformens betalingskonfigurasjon

Det tar lang tid å legge til nye betalingsmetoder (f.eks. digitale lommebøker) eller å komme i gang på nye markeder.

Dere får ikke stordriftsfordeler når det gjelder administrasjonskostnader knyttet til betaling, eller forbedringer (som å legge til POS) medfører store prosjektkostnader.

Det kan være vanskelig og tidkrevende å utføre enkle oppgaver som returer eller å sjekke hvorfor en transaksjon ble avvist på grunn av risiko.

Dere opplever at flere kunder forlater handlekurven i kassen på enkelte steder eller i enkelte kundegrupper fordi de ikke kan betale på den måten de ønsker.

Dere bruker flere systemer til risikostyring, rapportering og onboarding av brukere, noe som krever mye tid til vedlikehold.

Dere har komplekse avtaler og leverandørkonfigurasjoner på tvers av flere regioner som må administreres.

Dere kan ikke å tilby det kundene ønsker, som bruk av kortterminal i butikk eller å kjøpe på nettet og returnere i butikken (BOPIS).

Lock icon

Lås opp innhold

Se den fullstendige Adyen for Platforms-veiledningen

Fordelene med egne betalingsløsninger

I likhet med fysiske markedsplasser legger også plattformene til rette for handel. Varer og tjenester overføres fra eierne (selgere, tjenesteleverandører, kurerer, sjåfører, verter) og kundene (shoppere, handlende, passasjerer, gjester) på plattformen deres. Pengene flyter fra den ene parten til den andre, noe som betyr at rask og nøyaktig finansiering er viktig for plattformens ytelse.

Ta en titt på Zenoti. SaaS-plattformen hjelper spa, medisinske spa og salongeiere med alle deler av driften, deriblant med å gi kundene en bedre opplevelse i form av kontaktløs bestilling, innsjekking og betaling.

Zenoti har mer enn 12 000 spa-kunder i 50 land, og muligheten til å sikre kontantstrømmen til hver salong gjør at de fortsetter å tiltrekke seg flere spa-bedrifter til plattformen. Siden de har den nødvendige fleksibiliteten til å tilby ulike betalingsmetoder (for eksempel å kunne løse inn gavekort som ble kjøpt i butikk A, i butikk B), har de bedre kontroll over kundeopplevelsen. Riktig betalingsoppsett er avgjørende for denne betalingsflyten.

Slik kan dere optimalisere bedriftens betalingsflyt med to trinn.

Definer betalingsflyten

Det foregår en kontinuerlig strøm av midler på plattformen, og en optimalisering av denne strømmen gir en mer effektiv løsning for alle. Resultatet er fornøyde brukere av plattformen – og fornøyde kunder.

La oss for eksempel tenke oss at dere driver en markedsplass for sneakers. Dere vil legge til rette for kampanjer som er enkle å gjennomføre under store høytider, men siden dere har outsourcet betalingene, kan det ta flere dager for selgerne å avstemme en betaling med en kampanjekode. Konsekvensen er vanligvis forsinket levering. Dette er ingen god opplevelse, selv for de mest tålmodige sneaker-entusiastene.

Hvis du vil levere en sømløs opplevelse som fører kunder tilbake (samtidig som du brukerne dine får lojale kunder), må du definere hva du er ute etter for virksomheten din i forbindelse med to kategorier: fordeling av midler og overføring av midler.

Fordeling av midler
Hvordan du velger å beregne og trekke fra midler langs strømmen (f.eks. for gebyrer eller provisjoner).

Overføringer av midler
Hvordan du vil skifte saldoen innenfor plattformen din (f.eks. for kreditt, refusjoner og kampanjer).

Fordele midler på flere mottakere

Når en del av et salg dere behandler for brukerne blir fordelt på to eller flere parter, innebærer det vanligvis tre handlinger: beregne fordelingen, enten som en fast sum eller som en prosent av salgsprisen, utbetale til flere plattformkontoer i sanntid og rapportere og spore transaksjonen.

Beregning av fordelingen

Utføre utbetalingen

Rapportering og sporing

Når dere bruker API-er, kan dere tilpasse fordelingen av midler slik at dette skjer automatisk. Slik kan du utføre delinger som:

Provisjon 

En kunde kjøper et par sko for 500 kroner. Plattformen deres får en provisjon på 50 kroner (10 %), og 450 kroner går til brukeren. Alle midler sendes til brukerens og plattformens bankkontoer.

Tjenestegebyr og provisjon

En kunde bestiller levering av smultringer til en verdi av 500 kroner. Gebyret på 50 kroner går til plattformen deres og blir utbetalt til plattformens bankkonto, et gebyr på 50 kroner går til sjåføren, og 400 kroner går til smultringselgeren og utbetales til vedkommendes bankkonto.

Donasjoner

En kunde betaler 500 kroner og velger å bidra med et tilleggsbeløp i kassen, eller en del av salgsprisen går til en veldedig organisasjon som plattformen deres støtter. Midlene utbetales direkte til organisasjonens og brukerens kontoer.


Flytt penger med overføringer

Å beholde brukerne på plattformen gir en rekke fordeler, noe som er årsaken til at det er populært med pengeoverføringer. Pengene kan enten flyttes fra plattformen til brukerne eller mellom brukere som deretter kan bruke pengene som kunder på plattformen.

Overføringer ble opprinnelig brukt til å flytte månedslige betalinger fra brukeres konto til plattformkontoen. I dag finnes det mange andre kreative måter å bruke denne løsningen på:

En kampanjekreditt gis til brukeren, som vedkommende kan bruke på plattformen

Dette er vanlig under registreringsprosessen, og beløpet trekkes fra en administratorkonto og krediteres brukerens plattformkonto for å skape et lite incentiv.

En refusjon må utføres av plattformens administrator

Midler trekkes fra brukerens konto og krediteres kundens konto. Merk: Noen plattformer krever en minimumssaldo for å unngå negative saldoer som følge av refusjoner.

To plattformbrukere har utført et salg med hverandre

Salgssaldoen overføres fra brukeren til kjøperen som kreditt på plattformkontoen. Dette er en god måte å få brukere kommer tilbake til plattformen som selgere og kjøpere på.

Brukere belastes et månedlig gebyr

Dette beregnes, trekkes fra brukeres kontoer og overføres til en administratorkonto regelmessig (f.eks. hver måned). Tips: Du kan automatisere overføringer av midler som disse med Adyen.

Skap din ønskede betalingsopplevelse med Adyen for Platforms og API-ene våre for bedrifter.

Les mer

Sjekkliste for kontantstrømmer

Det blir enklere å velge kontantstrømmer for plattformen hvis dere samarbeider med riktig betalingsleverandør, men det er uansett viktig å ha kjennskap til bedriftens behov. Når dere har bestemt dere for å bruke kontantstømmer, er det på tide å sette dette ut i livet.
Denne sjekklisten kan hjelpe deg.

Bestem hva dere vil automatisere og hvor ofte det skal skje, tilpasset etter hvilke regioner og tidssoner dere gjør forretninger i.
Sett opp et rammeverk for å eksperimentere med kampanjer og rabatter for å se hva som gjør at brukerne kommer tilbake.
Kontekstualiser plattformsvirksomheten. I 2020 var det for eksempel mange varemerker som begynte å samle inn donasjoner til støtte for globale formål, noe som i dag har blitt vanlig praksis.
Sørg for riktig prissetting med et fleksibelt system som tester prisfølsomhet og nye prisstrukturer i takt med utviklingen.

Hold dere oppdatert på forskriftene

Tidligere foregikk transaksjonene som regel ansikt til ansikt, og det var lett å vite hvem man solgte til og å unngå svindel. Det eneste man trengte var en ultrafiolett lampe ved siden av kassen for å kontrollere sedlene.

Dagens betalingslandskap er i endring, noe som gjør representerer en konstant trussel. De siste to tiårene har betalingsregelverket derfor blitt langt strengere, og det har blitt iverksatt en mengde tiltak for å beskytte forbrukere og virksomheter. Dette omfatter blant annet nettsikkerhet, beslutninger om gebyrer i ulike regioner og tiltak for å stoppe utilsiktet finansiering av terrorvirksomhet.


Reglene beskytter plattformen mot risiko og forpliktelser. Uansett hvilken fremgangsmåte dere velger – om dere beholder pengene på plattformen eller utbetaler dem – blir transaksjonene regulert i stadig høyere grad. Det er også viktig å være oppmerksom på at hvis dere håndterer saldoer, kan det medføre at dere i juridisk forstand utfører finansielle tjenester, noe de fleste plattformer ikke ønsker som kjernevirksomhet.

«eBays globale markedsplass driver virksomhet på mer enn 190 markeder. Adyen leverer et bredt globalt fotavtrykk med en fleksibel og skalerbar teknologiplattform.»

Alyssa Cutright ・ VP av Global Payments, eBay

Eksempler på lovpålagte forskrifter:

Sanksjonslister

Disse listene med navn på enkeltpersoner publiseres av myndigheter over hele verden for å bekjempe økonomisk kriminalitet og illegal aktivitet. Listene er i stadig endring, og har som mål å begrense eller hindre handel fra kjente mål. Plattformen deres kan ikke tillate salg eller utbetalinger til mål som står på denne listen, og dere kan få bøter eller bli tiltalt hvis dere likevel gjør dette.

Anti-hvitvasking (AML)

Hvitvasking er en kriminell aktivitet som går ut på å tilsløre kilden til midler som ble inntjent på ulovlig vis, ved å sende dem gjennom en kompleks sekvens bestående av bankoverføringer eller kommersielle transaksjoner. Denne prosessen returnerer «rene» midler til hvitvaskeren på en obskur og indirekte måte.

Know your customer (KYC)

KYC er en prosess som går ut på å identifisere og bekrefte identiteten til kundene dine. Dette kreves av forskrifter for betalingsbransjen og er en forutsetning for å tillate utbetalinger til enkeltpersoner eller virksomheter.

Betalingstjenestedirektivet 2: sterk kundeidentifisering (PSD2)

Obligatorisk for europeiske transaksjoner. Dette direktivet sikrer et høyere sikkerhetsnivå for kunder som handler på nettet.

Hold deg oppdatert på nye forskrifter og skaler enkelt til nye regioner med Adyen for Platforms.

Utforsk dokumentene våre

Sjekkliste for muligheter i forbindelse med regulering

Den enkleste måten å administrere reguleringer for plattformen på, er å finne riktig leverandør av betalingstjenester (PSP) som kan gjøre dette for dere. Denne leverandøren må ha de nødvendige lisensene og ressursene til å automatisere denne prosessen. Adyen for Platforms er en slik løsning, som samler disse funksjonene i én løsning.

Dette må du se etter når du vurderer en leverandør.

Lisensiering
Tilbyr leverandøren kortinnløsning, lisenser for elektroniske overføringer, en banklisens og kortutstedelse? Er 3DS2 integrert i løsningen? Er de kompatible med PCI? Er de tilknyttet bransjeovervåkingsgrupper som EMVco?
Konfigurer et rammeverk hvor det er mulig å prøve ut kampanjer og rabatter for å se hva som får kundene til å komme tilbake.
Innebygget KYC-database
Hjelper de deg med å fullføre dette trinnet automatisk når du onboarder nye brukere? Hvordan oppdateres og vedlikeholdes KYC-databasen deres?
Innebygde sanksjonslister
Er listene oppført etter land, og oppdateres de regelmessig?
Dokumentert ytelse
Kan leverandøren bekrefte ekspertise når det gjelder viktige betalingsdirektiver som PSD2? Hvor raskt implementeres teknologi for nye forskrifter og direktiver?
Dekning
Hvilke markeder er de representert på, og har de lokale kontorer på de aktuelle markedene? Dette gjør det enklere for dem å kommunisere med tilsynsmyndigheter og myndighetsgrupper.

Gjør betalinger til en sentral del av plattformvirksomheten

En veiledning i hvordan du leverer en god opplevelse fra start til slutt

Del 1

Administrasjon av kontantstrømmer med kontroll og samsvar

Bransjeledere som eBay, Wix, GoFundMe og SeatGeek bruker Adyen til å godta betalinger på tvers av kanaler i stor skala, samtidig som de forblir konkurransedyktige når de satser i nye markeder og regioner. Ta en titt på Adyen for Platforms eller ta kontakt med teamet vårt for å få vite mer om hvordan vår globale plattform kan hjelpe nettopp deres bedrift med å tilby den beste betalingsløsningen.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?