Nyheter og oppdateringer

Forstå chargeback-prosessen, og lær hvordan chargebacks kan forebygges og bestrides

Lær hva chargebacks er, hvordan prosessen fungerer og hvordan dere kan forebygge og håndtere dem.

9 mars, 2022
 ·  4 minutter
Lær hva chargebacks er

Chargebacks ble innført for å gi kundene mulighet til å bestride mistenkelige transaksjoner og unngå å bli svindlet. Men for virksomhetene kan chargebacks gå ut over lønnsomheten, hvor særlig tilbakeføringssvindel stadig blir vanligere.

Chargebacks er noe man må regne med (og et godt tegn på at dere har en risikostyringsstrategi som ikke er altfor streng), men det er mulig å redusere omfanget.

Denne artikkelen ser nærmere på hva chargebacks er, hvordan prosessen fungerer og hvordan dere kan forebygge og håndtere dem.

Hva er en chargeback?

En chargeback er når en betaling reverseres fordi en kunde bestrider et beløp på kontoutskriften.

For eksempel:

Kunden kan ha mottatt en skadet vare. Eller forhandleren har kanskje gjort en feil og fakturert kunden to ganger. Kunden kan da sende et tilbakebetalingskrav til banken når transaksjonen er gjort med kreditt- eller debetkort.

Når kravet er godkjent, får kunden tilbakebetalt hele beløpet. Men hvis forhandleren ikke er enig i tilbakebetalingskravet, kan de bestride det.

Forskjellen mellom chargeback og refusjon

Både chargeback og refusjon innebærer tilbakebetaling av midler, men det er likevel store forskjeller.

Kundene kan vanligvisbe om en refusjon direkte fra forhandlereni tråd med forhandlerens vilkår. Det kan imidlertid være tilfeller der forhandleren avviser kravet.

Forhandleren mener kanskje at varen ikke var skadet ved mottak eller at pakken faktisk ble levert til riktig tid. Ved uenighet kan kunden be om en chargeback.

Ved chargeback tar kunden kontakt med banken(ikke virksomheten) for å reversere betalingen. Chargeback-prosessen tar lengre tid og innebærer en litt mer omfattende prosess enn en refusjon. Avgiftene ved en chargeback er i tillegg langt høyere enn ved en refusjon.

Hvordan fungerer chargebacks?

Chargeback-prosessen er forskjellig hos ulike betalingsleverandører. I utgangspunktet ber en kunde om en chargeback og banken godkjenner dette. Beløpet trekkes da fra forhandlerens konto og tilbakebetales til kunden. Etter at dette skjer, kan forhandleren bestride overføringen.

Litt mer detaljert ser det vanligvis slik ut:

hvordan tilbakeføringsprosessen ser ut
 1. Kortinnehaveren sender et tilbakebetalingskrav til banken. Vanligvis kan en betaling bestrides opptil 120 dager etter kjøp, men noen kortnettverk har en grense på opptil 365 dager.
 2. Kortutstederen gjennomgår saken, gir den en årsakskode og setter i gang chargeback-prosessen.
 3. Kortnettverket mottar chargeback-kravet og videresender det til innløseren.
 4. Innløseren mottar kravet og trekker beløpet fra forhandlerens konto. Innløseren belaster også forhandleren en avgift på 45–900 kroner.
 5. Forhandleren gjennomgår kravet og fremlegger et forsvarsdokument hvis de velger å bestride det. De må bestride kravet innen 14–40 dager. (se spesifikke tidsrammer per ordning her). Innløseren videresender forhandlerens beslutning gjennom nettverket til utstederen.
 6. Utstederen gjennomgår forsvarsdokumentet og bestemmer seg for å akseptere eller avslå.
 7. Hvis utstederen godtar forsvaret, tilbakefører innløseren midlene til forhandleren.

Hvis utstederen avslår forhandlerens forsvar, kan de bestride det. Dette kalles en andre chargeback, som vanligvis blir avvist.

Hvis utstederen avviser chargeback for andre gang, kan dere gå gjennom en tredje runde, som kalles megling. Megling anbefales ofte ikke fordi avgiftene fort blir høye (opptil 4500 kroner i tillegg til det bestridte beløpet).

Lær mer om bestridelsesprosessen på Docs-siden vår

Gå til dokumentsiden

Årsaker til chargebacks

Når kortutstederen godkjenner chargeback fra kortinnehaveren, gir de kravet en årsakskode. Hvert kortnettverk har ulikeårsakskoder, men alle faller innenfor en av følgende kategorier:

Svindel

Kortinnehaveren hevder at de ikke har gjennomført eller godkjent transaksjonen.

Forbrukertvister

Varen var ikke som beskrevet eller kom ikke til avtalt tid. Eller kortinnehaveren fikk beskjed om at betalingen ikke ble gjennomført.

Behandlingsfeil

Deler av betalingsinformasjonen var feil. Dette kan være opplysninger som beløp, valuta eller kontonummer.

Autorisering

Betalingen kunne ikke autoriseres, eller autoriseringen ble avvist.

Les hele listen over årsakskoder hos hver kortutsteder.

Gå til listen

Slik forebygger dere chargebacks

Chargebacks kan koste virksomheten både salgssummen og tilleggsavgifter. Banker og kortnettverk kan også straffe dere hvis chargeback-andelen (hvor høy prosent av transaksjonene som fører til chargeback) blir for høy.

Det er mye viktigere å forebygge enn å bestride chargebacks.Selv om dere vinner frem, kan det fremdeles gi negativt utslag på chargeback-andelen.

Det er ikke mulig å unngå chargebacks fullstendig, men det går an å redusere antallet. Dette må dere tenke på:

Gjør det enkelt å returnere varer

 • Refunder så raskt som mulig når kunden ber om det.
 • Ha tydelige retningslinjer for retur.
 • Oppgi e-postadresse og telefonnummer på nettsiden slik at det er lett for kunden å ta kontakt.

Sørg for at kunden mottar varene til rett tid

 • Sett en realistisk leveringsdato. Gi kunden beskjed så snart som mulig hvis det oppstår forsinkelser.
 • Betal pengene tilbake proaktivt hvis varene/tjenestene ikke kan leveres til fastsatt tid.
 • Spor varene for å overvåke leveringsdatoen. Be kunden kvittere for pakken ved levering for ekstra sikkerhet.

Unngå misforståelser

 • Sørg for at betalingsdeskriptoren på bankkontoen er klar og nøyaktig.
 • Responder raskt på spørsmål fra kundene.
 • Si fra til kundene så fort som mulig hvis en vare er utsolgt.
 • Gi detaljerte produktbeskrivelser på nettsiden.

Forebygg svindel

 • Bruk autentiseringsverktøy som Address Verification Service (AVS), kortsikkerhetskoder (CVV) og 3D Secure 2.
 • Sørg for at risikosystemet kan identifisere kunder som krever chargeback gjentatte ganger og som gjør seg skyldig i “vennlig svindel” eller tilbakeføringssvindel.

Lær mer om hvordan dere kan bekjempe betalingssvindel

Les artikkelen

Slik bestrider dere chargebacks

Når det blir bedt om chargeback, mottar dere et varsel. Fra varsling har dere 14–40 dager på dere til å bestride kravet (se nøyaktig tidsgrense for hvert kortnettverk).

Begynn med å gjennomgå saken og årsakskoden for å forstå hvorfor dere har mottatt krav om chargeback og om det er verd å bestride.

Når er det verd å bestride en chargeback?

BestrideIkke bestride
Dere mener at transaksjonen er legitimDere vet at transaksjonen er svindel
Transaksjonsbeløpet er av en viss størrelseTransaksjonsbeløpet er lavt

Samleså mye dokumentasjon som mulig. Prøv å finne alle interaksjoner med kunden for å motbevise kravet om chargeback.

Hvis kortinnehaveren for eksempel påstår at de ikke har vært involvert i en transaksjon, kan dere fremskaffe:

 • dokumentasjon på tidligere kjøp som det ikke har vært tvist om
 • dokumentasjon på levering på kortinnehaverens adresse
 • at de eventuelt har vært i kontakt med kundeservice

Se flere eksempler på bevis du kan bruke for å forsvare en tilbakeføring

Se eksempler

Noen betalingsleverandører, som Adyen, forsvarer chargebacks automatisk hvis det er en opplagt sak. Hvis dere for eksempel allerede har refundert en transaksjon før kortinnehaveren fremsatte krav om chargeback, vil Adyensauto-forsvarsfunksjonforsvare det uten at dere behøver å gjøre noe som helst.

Når dere har fremlagt forsvaret, vil kortutstederen enten godta eller avvise det.
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på e-postvarsler

Jeg bekrefter at jeg har lest Adyens personvernpolicy og at jeg godtar at opplysningene mine brukes i samsvar med policyen.