Nyheter og oppdateringer

Data Connect – morgendagens markedsføring

Oppdag hvordan bedrifter med flere salgskanaler bruker Data Connect for Marketing til å drive personalisering og øke kundelojaliteten.

7 august, 2023
 ·  6 minutter

For mange forbrukere starter kjøpsreisen med at de søker etter et produkt på nettet og deretter kjøper det i butikk. Siden kundene vanligvis ikke identifiserer seg i butikk, har selskapene ofte feil oppfatning av hvor kundene befinner seg i kjøpsreisen. Dermed henvender de seg ofte til kundene med nettannonser for produkter kunden allerede har kjøpt.

82 % av alle kjøp i detaljhandelen skjer i fysiske butikker, og dette fører til at mange bedrifter tar beslutninger basert på ufullstendige data, ut fra hvilke kanaler de opererer i. Til tross for anstrengelsene med å samle inn mer informasjon i butikk, for eksempel ved å oppfordre kundene til å identifisere seg via apper, sliter mange forhandlere fremdeles med å koble atferden i butikk til kundenes nettprofiler. Dermed fordeler markedsførerne budsjettene sine med begrenset innsikt i den faktiske kundeatferden, og det er bare nettransaksjoner som fanges opp riktig.

Data Connect for Marketing hjelper dere med å løse problemet. Funksjonen kobler sammen transaksjoner på tvers av kanalene ved hjelp av en unik samling datapunkter for identifisering og genererer registrerte, heldekkende kundeprofiler, slik at dere enkelt kan få tilgang til innsikter om kundene og gjenkjenne dem i alle kanaler. Dette hjelper dere slik at dere kan ta velfunderte beslutninger, fordele markedsføringsressursene på en optimal måte og levere enhetlige opplevelser i dagens komplekse handel.

Fullstendige kundeprofiler med unik betalingsdata

Mange detaljforhandlere baserer seg på kundeklubber eller tredjepartsdata for å få bedre forståelse av kundene og deres transaksjoner i ulike kanaler. Men begge alternativene har sine begrensninger.

Kundene tar seg ikke alltid tid til å registrere seg som medlem, fordi dette ofte oppfattes som et ekstra trinn i betalingen. Dessuten er det ikke alle forhandlere som tilbyr kundeklubber, og ikke alle kunder registrerer seg i dem som finnes.

Som et alternativ kan bedriftene kjøpe tredjepartsdata for å utfylle sine egne mangler på kundeinnsikter, men slike tjenester leverer generiske innsikter om en bred målgruppe og kan ikke gi dere detaljert oversikt over kjøpsatferden til en spesifikk kunde.

Data Connect gir bedriftene mulighet til å bruke førstehåndsdata fra betalingene til å bygge opp komplette kundeprofiler og utforme markedsføringsstrategier ved hjelp av korrekte og tilstrekkelige innsikter. Ved hjelp av betalingsdata kan bedriftene finne forbindelser mellom kundenes tidligere uidentifiserte transaksjoner, få unike innsikter over flere kanaler og skape mer verdi, samtidig som kundenes personvern blir ivaretatt.

Adyen oppfyller alle regulatoriske krav for databehandling, inklusive personvernforordningen (GDPR) og bransjepraksis for Payment Card Industry (PCI). Derfor kan en bedrift bruke førstehåndsdata (i dette tilfellet betalingsdata) og forbedre kundeopplevelsen på en sikker måte med Data Connect for Marketing.

Tre måter Data Connect optimaliserer markedsføringen på

Data Connect gir dere en heldekkende oversikt over kundene og hjelper dere med å identifisere en kundes livstidsverdi (Customer lifetime value, CLV), fordele markedsføringsressursene bedre på kundene og bygge lojalitet.

Identifisere kundens livstidsverdi

CLV er et avgjørende nøkkeltall når man utformer strategier for å skaffe kunder. Budsjettene for å skaffe kunder og lønnsomhet beregnes ut fra kundenes kjøpsreiser. For å forstå hvor mye dere bør bruke på å skaffe en kunde, må dere først vite hva kunden er verd. Denne verdien blir nesten umulig å beregne hvis dere ikke vet hvor mye kundene handler i butikken deres.

CLV brukes for å identifisere kunder med høy verdi og utvikle strategier for å beholde dem gjennom denne livstiden. Uten korrekte data risikerer man å regne ut feil CLV. Det kan føre til dårlig ressursfordeling og tapte inntekter, fordi bedriftene kan komme til å investere mindre i å skaffe eller beholde verdifulle kunder, noe som fører til høyere kundefrafall og at man går glipp av muligheter til nye inntekter. Alternativt kan bedriftene komme i skade for å investere for mye i mindre verdifulle kunder.

Dette var utfordringen for en av våre globale kunder i restaurantsektoren. Bare 15 % av transaksjonene i butikk var koblet til registrerte kundeprofiler. Med Data Connect for Marketing kunne de koble 2 millioner uidentifiserte transaksjoner sammen med registrerte kundeprofiler, noe som forbedret kunnekjennskapet med 48 % samtidig som det hjalp dem med å identifisere disse kundenes reelle CLV.

Segmenter og nå bedre ut til kundene

Bedriftene må forstå kundene best mulig for å skape relevante kampanjer som bygger langsiktige relasjoner. Selskapene som vinner kampen om kundene, er oftest de som segmenterer kundene sine riktig og forstår hvem de selger til.

Ved hjelp av betalingsdata kan dere være sikre på at markedsføringsbudsjettet går til de riktige annonsene rettet mot de riktige personene.

En av de europeiske kundene våre innen mote, med butikker i over ti land, brukte tidligere tredjepartsdata til kundesegmentering. De grupperte kundene sine i VIPs (kjøpesterke kunder) og kunder som sannsynligvis ville falle fra. Med Data Connect oppdaget de at andelen kunder som sannsynligvis ville falle fra, var 13,9 %, og ikke 4 %, som de tidligere hadde beregnet. Ut fra denne innsikten startet de en kampanje for å beholde disse kundene, noe som resulterte i at mange av de utvalgte kundene ble aktive shoppere igjen.

Data Connect har også hjulpet AWWG, motekonsernet bak globale varemerker som Pepe Jeans London, Hackett og Façonnable, med å lage heldekkende kundeprofiler som forenkler arbeidet med å segmentere kunder i forkant av ulike kampanjer.

Med et komplett oppsett av datapunkter kan dere optimalisere annonseringen og tilby kundene personlige opplevelser. Kunder som allerede har kjøpt et spesifikt produkt i butikk, kan identifiseres og utelukkes fra retargeting-kampanjer online for samme produkt. I stedet kan dere markedsføre andre produkter overfor disse kundene. Dermed øker dere konverteringen, fordi markedsføringen kundene mottar, retter seg mot produkter de faktisk vil ha.

Kundeklubben kunden vil ha

I usikre tider blir kundelojalitet viktigere enn noensinne. I 2022 opplevde 42 % av detaljhandelen redusert kundelojalitet som følge av stigende inflasjon og at man ikke tilbød produktene og tjenestene som kundene faktisk ville ha.

Å lage og drive sterke lojalitetsprogrammer er vanskelig, særlig når bedriftene sliter med å identifisere lojale kunder i butikk og i stedet må basere seg på mangelfulle data for å tilby personlige opplevelser.

Data Connect er et godt supplement i lojalitetsprogrammet, fordi tjenesten hjelper dere med å skape heldekkende kundeprofiler over alle kanaler. Data Connect samler alle betalingsdata på ett sted. Det gjør det enkelt å forstå og følge kundeatferden og belønne kunden med lojalitetspoeng, uansett om kjøpet skjer på nett eller i butikk. Tjenesten gir følgende fordeler:

  • Spar år av arbeidet med å forstå kundene: Dere kan se tilbake til 1. mars 2020 og legge til transaksjoner i kundeprofilene i etterkant. Dette betyr at en kunde kan registrere seg i et lojalitetsprogram i dag, og dermed blir alle tidligere transaksjoner lagt inn på profilen.

  • Konsentrer kunder med flere medlemskap og registrerte kontoer: Dere kan identifisere og eliminere dubletter knyttet til samme kunde. Dette gir et bilde av kundebasen som er mer nøyaktig og konsolidert, og dere unngår overflødige data og potensiell forvirring.

AWWG brukte Data Connect for å få en dypere forståelse for kundene og skape heldekkende kundeprofiler:

Fra transaksjoner til kundeprofiler

Data Connect for Marketing tar bedriftenes forståelse for kundene til neste nivå med heldekkende kundeprofiler som skaper mer verdi på kort og lang sikt.

En heldekkende oversikt over kundene er bare verdifull når dere bruker den til å levere overlegne kundeopplevelser. Data Connect for Marketing integreres med deres egne markedsføringsløsninger, for eksempel et Customer Relationship Management-verktøy (CRM) eller Customer Data Platform (CDP), gjennom en plug-and-play-integrering. Dette gjør at dere enkelt kan skape handling av disse innsiktene og raskere oppnå ambisjonene deres.

Klar til å ta markedsføringen til neste nivå ved hjelp av betalingsdata? Les mer om Data Connect for Marketing.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på e-postvarsler

Jeg bekrefter at jeg har lest Adyens personvernpolicy og at jeg godtar at opplysningene mine brukes i samsvar med policyen.