Planeten

Vi innlemmer bærekraftig praksis 
i den daglige virksomheten

Vi har forpliktet oss til å redusere påvirkningen vår og gjøre målbare endringer på lang sikt gjennom arbeidet med karbonfjerning.

For å skape langsiktige miljøforandringer integrerer vi ansvarlig praksis i den daglige driften. Det er ikke nok å være ærlige om hvor utslippene våre kommer fra. Vi jobber proaktivt for å redusere dem. Det er en kontinuerlig prosess.

Regnskap for utslippene våre

Vi vil veie opp for alle utslippskategorier, for eksempel energiforbruk, gjennom hele verdikjeden vår. Derfor håndterer vi klimagassregnskapet vårt internt. Hvert år gjennomfører vi en omfattende klimagassberegning for hele virksomheten i tråd med klimagassprotokollen og offentliggjør miljøavtrykket vårt. 

Investering i karbonfjerning

Vi finner innovative måter å øke miljøansvarligheten og den positive innvirkningen på miljøet på. Ikke bare reduserer vi utslippene, vi støtter også karbonfjerningsprosjekter av høy kvalitet i samarbeid med CarbonX.

Vi har også fastsatt en intern karbonpris for å hjelpe oss å bedre forstå klimakonsekvensene av forretningsbeslutningene våre. Karbonprisen bidrar til å etablere bidragsmodellen for å styre midler til varige karbonfjerningsprosjekter.