Mennesker

Vi maksimerer samfunnsinnvirkning ved hjelp av våre ansatte

Konkret endring starter med våre ansatte. Det gjelder både hvordan vi behandler dem og hvordan de behandler planeten og menneskene som bor der.

Prioritering av DEI-praksis

Alle har en stemme i Adyen. Vi gir grobunn for en samhørighetsfølelse og knytter bånd utenfor arbeidsplassen. Våre medarbeidere leder an når det gjelder å fremme sosiale tiltak som er i pakt med verdens underfundighet.

Frivillig arbeid handler ikke bare om å gi tilbake. Det er å gå foran med et godt eksempel, fremme empati og forene oss i innsatsen for en bedre verden.

Brooke Nayden Chief Human Resources Officer
Frivillighetsinitiativene våre i praksis
Våre ansatte kan sammen organisere frivillighets- og innsamlingskampanjer på kontoret for å få kontakt med veldedigheter og saker de bryr seg om. 
De kan også lede endringen individuelt. De kan be om og holde oversikt over betalt avspasering for å jobbe frivillig for hjertesakene sine, på samme måte som de ville gjort i forbindelse med ferie eller fritid.

Vi støtter sosiale oppstartsselskaper

Adyen Accelerator er dedikert til å støtte sosiale virksomheter, med vekt på forsterkning av deres positive innvirkning. Vi deler vår kunnskap, tekniske ekspertise og beste praksis for å hjelpe oppstartsselskaper med å løse verdens samfunnsproblemer.

Adyens innvirkning