Boleto Bancário, ofte kjent som Boleto, er en populær brasiliansk, kontantbasert betalingsmetode med 15 % markedsandel. Det er også den eneste betalingsmetoden som er tilgjengelig for de 35 % av kundene som ikke har bankkonto.

Betaling gjøres med en kupong som utstedes i kassen og betales i en brasiliansk bank eller en deltakende butikk, på nettet via nettbank eller på mobil med bankapp.

  • Oppgjør innen 3–4 dager
  • ​Ingen svindelfare
  • Ingen chargebacks
  • ​Ingen kredittgrenser

Slik fungerer Boleto i skrivebordsversjoner

Skjemaet er forhåndsutfylt

I de fleste tilfeller er skjemaet forhåndsutfylt med kundens opplysninger.

Last ned kupong

Kupongen genereres og nedlastingen starter automatisk.

Betalingskupong

Kupongen kan betales i minibank eller bank, nærbutikk, ved Betalingskupong eller på supermarked.

Betaling via nettbank

Det er også mulig å betale kupongen på nett via nettbank. De fleste bankappene gjør det mulig å skanne strekkoden.

Kupongstrekkode

Kunden oppgir strekkoden, som er hentet fra kupongen, på internett.

Planlegging

Kunden planlegger betalingen.

Kvittering

Kvittering for betalingen blir generert.


Slik fungerer Boleto på mobil

Velg Boleto

Kunden velger Boleto.

Personopplysninger

Kunden fyller ut personopplysninger.

Last ned kupong

Strekkodereferansen utstedes og lastes ned automatisk.

Kopier strekkoden

Kupong genereres.

Bankapp

Kunden kopierer deretter strekkoden og bruker den i bankappen.

Nettbank

Eller kunden betaler via nettbank.


Aksepter Boleto med Adyen

Adyen tilbyr følgende med vår Boleto-integrasjon:

Marked Brasil
Utbetalingsvaluta

BRL

Kanal E-handel
Behandling av valutaer BRL
Utbetalingsforsinkelse 2–3 dager
Fullstendig avstemming Ja

Priser

Vi belaster et behandlingsgebyr + gebyr for betalingsmåte per transaksjon.

Provisjon per transaksjon kan variere fra region til region.

 

Forskjellige gebyrer påløper avhengig av betalingsmetode.

Klar til å ta neste steg?

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?