Social Responsibility
Wij geloven dat het onze plicht is om altijd en overal ethisch te werk te gaan

30824

Door te investeren in het Vietstar-afvalverwerkingsproject hebben we kunnen voorkomen dat tonnen afval verkeerd terecht zijn gekomen.

2000+

Uren toegewijd aan vrijwilligerswerk voor doelen in overeenstemming met de Social Development Goals van de Verenigde Naties.

100%

​Van de donatiekosten van Adyen Giving gaan naar het goede doel van jouw keuze.​

Hoe Adyen omgaat met social responsibility

We nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

We nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

We nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

​​In 2019 hebben we gewerkt aan het opzetten van een robuust duurzaamheidskader. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we zijn vastbesloten om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.

​Aan de hand van de ​​Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties​​ streven we naar een positief rendement op de lange termijn.​

Wat we hebben gedaan

​In 2019 hebben we alle broeikasgassen die we sinds de oprichting van ons bedrijf in 2006 hebben uitgestoten, gecompenseerd. Dit hebben we gedaan door zogenoemde compensatiecredits te kopen bij geverifieerde externe projecten. Deze projecten zijn gericht op dingen als herbebossing, het opwekken van zonne-energie en het opvangen van methaangassen op stortterreinen; zodat deze gassen niet in onze atmosfeer terechtkomen. Dit is echter slechts de eerste stap. Zoals de naam van ons bedrijf (in het Surinaams) al aangeeft, beginnen we opnieuw.


Met het oog op de toekomst hebben we naar onze voetafdruk gekeken

Video about our footprint

Met Adyen Giving kunnen merchants donaties ontvangen tijdens het checkout-proces

Wij geloven erin dat mensen graag een steentje bijdragen en geld aan goede doelen willen doneren; met die gedachte is Adyen Giving opgericht. We willen het voor bedrijven makkelijk maken om donaties te accepteren, en voor mensen om deze donaties te doen. Om ervoor te zorgen dat 100% van de donatie bij de begunstigde terechtkomt, nemen wij de volledige kosten van de Adyen Giving-transactie voor onze rekening.​

​​​Adyen Accelerator​​​

​Adyen Accelerator is een programma dat gericht is op het ondersteunen van sociale ondernemingen in Europa, waarbij de nadruk ligt op de positieve maatschappelijke impact. We delen onze kennis, technologische expertise en ervaring om anderen te helpen. Aan het eind van de week presenteren de deelnemers hun ideeën. De winnaar ontvangt een jaar begeleiding en een geldprijs van €10.000.​


Lokale initiatieven​

​We weten dat er onder onze medewerkers geen gebrek aan ondernemersgeest is. Vandaar dat we hen aanmoedigen om grassrootsinitiatieven te starten. Alle lokale initiatieven worden door medewerkers geleid en vallen onder minstens één van de ​​Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties​​.​

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?