Del 6: Framtidssäkra butiksförsäljningen med Unified Commerce

Begreppet Unified Commerce har under pandemin blivit alltmer aktuellt och var under 2020 en av framgångsfaktorerna för att möta de förändrade kundbeteendena. Med all betaldata samlad i ett system möjliggörs flexibla kundresor och en ökad kundlojalitet.

Webinaret behandlar:

  • Varför en samlad betalningsplattform är nödvändig för att binda ihop olika säljkanaler på riktigt
  • Skillnaden mellan omnikanal och Unified Commerce
  • Praktiska exempel på hur Unified Commerce ökar kundflexibilitet, kundlojalitet och skapar tillväxt

Fyll i dina uppgifter för att se webinaret direkt på on-demand:


Image

Vem vänder sig Bakom Betalningen till?

Bakom betalningen är en serie webinar som under 40 minuter per tillfälle behandlar olika ämnen som alla ger insikter i vilken skillnad betalningen gör - oavsett storlek på företag eller vilken affärsmodell man har. 


Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?