Adyens Retailbarometer 2020

Förord

Adyens Retailbarometer är en årlig rapport som undersöker konsumenters vanor och förväntningar på handeln, samt hur företag möter dessa förändringar.

Tobias lindh, VD för norden och baltikum

Nya omständigheter skyndar på digitaliseringen

Årets rapport fortsätter att mäta kanalpreferenser och efterfrågan på digitala upplevelser, men gör så utifrån de förutsättningar som skapats av den Covid-19 pandemi som har svept över världen. 

För att hjälpa företag att navigera det här nya landskapet gav Adyen i uppdrag till Centre for Economics and Business Research (CEBR) att göra en analys av nuläget för företag inom detaljhandeln och restaurangbranschen världen över. Genom Adyens transaktionsdata av köp på nätet och i butik erbjuder rapporten en inblick i hur kanalpreferenser har utvecklats. Med hjälp av Opinium Research LLP mätte Adyen hur fler än 25 157 konsumenters vanor och attityder har förändrats under 2020. 
 
CEBR-analysen visar att länder med bättre förutsättningar för e-handel upplevde en mindre nedgång i omsättning inom både detaljhandeln och restaurangbranschen under de månader som pandemin slog som hårdast och fram till dags dato. Dessa förutsättningar grundar sig på två konsumentdrivkrafter. Den första drivkraften är konsumentbeteende, där konsumenter som är vana vid e-handel var mer benägna att ersätta fysiska inköp med digitala. Den andra drivkraften är infrastrukturen för e-handel, som tillåter företag att erbjuda kontaktlösa tjänster snabbt och enkelt.
 
Då åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset i Sverige har varit de minst strikta i världen har detaljhandeln, och de flesta restauranger och andra företag, fortsatt att hålla öppet under pandemin. Det här angreppssättet återspeglas i detaljhandelns utveckling – försäljningen minskade med endast 3 procent mellan februari och april, den lägsta minskningen av alla länder som har rapporterat en minskning.
 
Medan svenska företag har klarat sig bättre än många andra länder i världen är det tydligt att pandemin inte bara har förändrat, utan även skapat nya konsumentbeteenden. En av tre svenska konsumenter handlade mer på nätet under de månader då pandemin slog som hårdast och två av tre kommer att fortsätta att visa sin lojalitet gentemot de företag som möjliggjorde handel under de månaderna. 
 
I den här rapporten kommer vi att redogöra för hur konsumenternas förväntningar har förändrats, och vilka möjligheter som detaljhandeln har att uppfylla dem. 

- Tobias Lindh, VD för Adyen i Norden och Baltikum

Unified commerce vs. omnikanal

I den här rapporten används begreppen unified commerce och omnikanal.
 
Omnikanal handlar om köpupplevelsen och att ge konsumenten en konsekvent sådan i alla försäljningskanaler. Till exempel kan företag låta sina kunder returnera varor som de har köpt online, i butik, eller erbjuda lojalitet över flera kanaler. Men om man lyfter på huven är de tekniska förutsättningarna sällan skalbara och ofta svåra att underhålla. 
 
Med unified commerce hanteras alla betalningar oavsett kanal genom samma system. Det ger konsumenter större flexibilitet och genererar bättre insikter om dem och deras beteende. Det ökar även flexibiliteten för handlaren då det skapar förutsättningar för att addera nya kanaler och stöd för nya kundresor snabbt eftersom allt är uppkopplat.

Omnikanal

Separata system som inte talar med varandra

Unified Commerce

Alla delar som visas mot kund är sammankopplade i bakgrunden

Huvudfynd

Multikanalskunder handlar mer

Konsumenter i butik spenderade 40 procent mer när de tog steget ut på nätet under pandemin.

Butiksupplevelsen spelar roll

52 procent av konsumenter säger att planlösningen i en butik är viktig.

Första intrycket har stor betydelse

71 procent kommer inte att återvända om de har en dålig upplevelse antingen i butik eller på nätet.

Konsumentförväntningar har stigit

73 procent förväntar sig att företag ska fortsätta visa den flexibilitet som de har visat under pandemin.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?