Retailbarometeret 2020

Forord

Adyens Retailbarometer er en årlig rapport som undersøker forbrukernes vaner og
forventninger til handelen og hvordan bedrifter møter disse endringene.

Tobias lindh, VD för norden och baltikum

Digitaliseringen kommer tidligere på grunn av endringer i markedsforholdene

Årets rapport måler fremdeles hvilke kanaler kunden foretrekker og hvilke digitale opplevelser kundene etterspør. Dette gjøres i lys av Covid-19-pandemien som feier gjennom verden.

For å hjelpe bedrifter med å forstå dette nye landskapet, ga Adyen Center for Economics and Business Research (CEBR) i oppdrag å analysere hvordan situasjonen er for bedrifter innen detaljhandel og F&B over hele verden.  Vi har sett på Adyens transaksjonsdata for å måle effekten av Unified Commerce på bedriftens suksess.  Og vi har intervjuet forbrukere i Skandinavia, resten av Europa, USA, Stillehavs-Asia og Brasil for å forstå hva folk forventer av shopping- og restaurantopplevelser i dag.

CEBR-analysen viser at land som er bedre forberedt for onlinehandel opplevde en mindre reduksjon i omsetning både i restaurantbransjen og innen detaljhandelen gjennom pandemiperioden. Det er to grunner til det. Den første drivkraften er kundeatferd, der forbrukere som er vant til e-handel oftere erstattet fysiske kjøp med digitale. Den andre driveren er infrastrukturen for netthandel, som gjør det mulig for bedrifter å raskt og enkelt tilby kontaktløse tjenester. 
 
Norge var et av de første landene i Europa som reagerte på Coronavirus med restriksjoner, samt et av de første som løftet restriksjonene med en gradvis oppmykning fra midten av april.  I forhold til pre-coronavirus-aktivitet har Norges detaljhandelssektor gjort det best av landene i denne studien. Salgsnivået i mars tilsvarte det man hadde i februar, mens salget faktisk økte mellom mars og april. Som sådan var Norge det eneste landet som opplevde en økning i salg i løpet av nedstengningsperioden. 
 
Mens mange virksomheter har klart seg bedre i Norge enn andre steder, er det tydelig at pandemien har endret og akselerert kundeadferd. Nesten to av ti nordmenn handlet mer på nettet i løpet av toppmånedene av pandemien enn før, og nesten to av tre vil fortsette å vise lojalitet til selskapene de handlet fra i løpet av disse månedene. 

I den här rapporten kommer vi att redogöra för hur konsumenternas förväntningar har förändrats, och vilka möjligheter som detaljhandeln har att uppfylla dem. 

- Tobias Lindh, nordisk sjef i Adyen

Enhetlig handel vs. omnikanal

I denne rapporten snakker vi mye om enhetlig handel. Men hva er det, og hvordan skiller det seg fra omnikanal?
 
Omnikanal handler om kundeopplevelsen, der kundene får en tilsvarende opplevelse i alle salgskanaler.  For eksempel kan bedrifter tillate kundene sine å returnere varer de har kjøpt online i butikken eller tilby lojalitet på tvers av kanaler. Men hvis du løfter på lokeket, er det tekniske oppsettet sjelden skalerbart og vanskelig å vedlikeholde. 
 
Med enhetlig handel leveres betalinger fra alle kanalene til det samme systemet. Dette gir større fleksibilitet for kundene dine og bedre innsikt for deg.  Det holder deg også smidig siden du kan legge til nye kanaler og støtte nye kundereiser raskt fordi alt er koblet sammen.

Omnikanal

Separate systemer som ikke kommuniserer med hverandre

Enhetlig handel

Alle deler som vises overfor kunden, er sammenkoblet i bakgrunnen

Hovedfunn

Flerkanalskunder er verdt mer

Butikkunder brukte 40% mer da de flyttet til nettet under pandemien.

Butikkopplevelsen har betydning

52% av forbrukerne sier at utformingen av en butikk er viktig.

Førsteintrykk er viktige

71% kommer ikke tilbake hvis de har hatt en dårlig opplevelse enten i butikken eller på nettet.

Kundens forventninger har økt

73% forventer at bedriftene skal opprettholde fleksibiliteten de har vist under pandemien.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?