Předplatitelské modely

Jednoduché přihlášení, ochrana vaší databáze a zajištění toho, aby se zákazníci vraceli.

  • Omezte zmeškané platby díky logice opakovaných pokusů a autonomních aktualizací.
  • Funguje napříč všemi cenovými modely – na základě pevných nebo odstupňovaných cen, případně na základě používání – a těží z flexibilních frekvencí faktur.
  • Dostávejte upozornění při zjištění neobvyklého chování na základě testování karet, nadměrné využívání propagačních akcí a dalších.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?