Sådan blev vi klimaneutrale

For at komme videre kiggede vi på det aftryk, vi efterlod os

Vi starter forfra

Begrebet klimaforandring har udviklet sig til en klimanødsituation, og vi mener, at vores planets sundhed er alles ansvar, både som virksomheder og private borgere. Så i 2019 udlignede vi alle de drivhusgasser, der blev udledt som følge af vores aktiviteter, siden Adyen blev grundlagt i 2006.

Vi er dybt engagerede i at reducere vores udledning af drivhusgasser i de kommende år, og vi er klar over, at udligning kun er starten.

Måleenheden for vores drivhusgasudledning er ton kuldioxidækvivalenter (tCO2e), hvilket dækker de seks drivhusgasser, som er defineret i Kyoto-protokollen i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer. Disse seks gasser er kuldioxid (CO2), methan (CH4), dinitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner (HFC'er), perfluorcarboner (PFC'er) og svovlhexafluorid (SF6).

Anvendelsesområde 1: 113.57 tCO2e

Dette er emissioner fra kilder ejet eller kontrolleret af os – såsom gasser brugt til at opvarme vores kontorer

Anvendelsesområde 2: 2826,81 tCO2e

Anvendelsesområde 2-udledning dækker indirekte udledning, såsom købt elektricitet til vores bygninger. For at gøre det håndgribeligt: Når du oplader din telefon på et af vores kontorer, hører denne udledning til anvendelsesområde 2

Anvendelsesområde 3: 8080,97 tCO2e

Disse udledninger stammer fra aktiviteter, der ikke direkte ejes eller kontrolleres af Adyen – tænk på flyrejser og hotelophold

Investering i projekter til reduktion af CO2-udledning

Ved at investere i bæredygtige energiprojekter udligner vi vores drivhusgasudledning. Vores investeringer i GHG-kompensation resulterede i forebyggelse af, at millioner af tons CO2 blev frigivet i atmosfæren. Ud over den positive miljøpåvirkning, som disse projekter har, valgte vi projekter, der berører en bred vifte af FN's SDG'er – hvilket understreger, at vi er interesserede i dem alle. Alle projekter, der blev investeret i, blev nøje udvalgt baseret på de synergier, de skaber mellem at generere vedvarende energi, genplantning af skov, beskyttelse af vilde dyr og at fremme samfundsøkonomisk velbefindende for lokalsamfund. Vi tror på, at dette fremmer ægte bæredygtighed.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?