Social ansvarlighed
Vi mener, at vi har en forpligtelse til at opbygge en etisk virksomhed

30824

ton affald blev undgået via vores investering i Vietstar-projektet for behandling af affaldsprodukter.

2000+

timers frivilligt arbejde blev dedikeret til gode formål i overensstemmelse med FN's mål for social udvikling.

100%

af kunders donationer via Adyen Giving går til det valgte velgørende formål.

Vi definerer vores plads i samfundet

I overensstemmelse med vores plan træffer vi fornuftige valg med henblik på at opbygge en etisk virksomhed og skabe bæredygtig vækst for vores forhandlere. Nu tilstræber vi at bygge videre på dette i form af sociale og miljømæssige foranstaltninger. Det var en nem beslutning.

Vi tager ansvar for vores miljømæssige indvirkning

Vi tager ansvar for vores miljømæssige indvirkning

Vi tager ansvar for vores miljømæssige indvirkning

I 2019 fokuserede vi på at opbygge en robust, bæredygtig struktur, som vi kunne vokse ud fra. Vi ved, at der stadig ligger meget arbejde foran os, men vi er forpligtede til at håndtere fremtidens udfordringer. 

Vi tilstræber at skabe langsigtede, positive afkast ved hjælp af FN's mål for bæredygtig udvikling.

Vores miljømæssige indvirkning

I 2019 kompenserede vi for alle de drivhusgasser, der er blevet udledt i vores drift siden vi startede Adyen i 2006. Det gjorde vi ved at købe kredit i tredjepartsverificerede projekter for reduktion af emission, hvilket også kaldes "udslipskompensation". Disse projekter fokuserer på genplantning af skov, generering af solenergi og indvinding af metangas fra affaldsdepoter, så de ikke trænger ind i atmosfæren. Dette er blot første skridt. Præcis som betydningen af vores navn på Surinamesisk, så starter vi forfra.


I takt med at vi bevæger os fremad, kigger vi på de fodspor, vi efterlader

Video about our footprint

Adyens indvirkning: Vi udnytter vores teknologi til gode formål

Mennesker har gode hensigter. De ønsker at donere til velgørende formål. Det er hovedantagelsen bag Adyen Giving. Vi ønsker at gøre det nemt for vores forhandlere at tage imod donationer til velgørende formål fra deres kunder. Derfor giver Adyen Giving forhandlere mulighed for at tage imod donationer under checkout-processen.

Vores filosofi om at sikre indvirkning ved at udnytte vores teknologi kan anvendes meget bredt. — Adyen Giving er blot begyndelsen.

Adyen Accelerator

Adyen Accelerator er et program, der er dedikeret til at støtte sociale virksomheder i Europa, med fokus på at styrke deres positive indvirkning på samfundet. Vi deler vores viden, teknologiske ekspertise og de ting, vi har lært, med henblik på at hjælpe andre. I slutningen af ugen får deltagere mulighed for at vinde en mentorordning i ét år og en præmie på 10.000 euro.


Lokale initiativer

Vi anerkender vores medarbejderes iværksætterånd, og vi opfordrer dem derfor til at iværksætte græsrodsinitiativer. Medarbejdere står i spidsen for alle lokale initiativer, som vedrører mindst ét af FN's mål for bæredygtig udvikling.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?