Licenser og offentliggørelser

Licenser i USA

Kortindløsning i USA

Adyens strategi er altid at have kontrol over værdikæden fra start til slut. I USA opretter Adyen derfor direkte forbindelse til Visa- og MasterCard-systemerne.

Adyen er tredjepartsbehandler for Wells Fargo Bank, NA, Concord, CA 94524.
Adyen er tredjepartsbehandler for Deutsche Bank AG, New York, NY, 10005.

Adyen har også kortindløsningsfunktioner i Canada, Europa, Brasilien, Hongkong, Singapore, New Zealand og Australien. Få flere oplysninger om Adyens globale kortindløsning.
 

Licenser til pengeoverførsler i USA

Adyen, Inc. har licens som finansiel servicevirksomhed i visse amerikanske jurisdiktioner. Hvis du vil indgive en klage over vores pengeoverførselstjenester, kan du starte med at sende en e-mail til complaints@adyen.com.

Hvis du stadig har en uløst klage over Adyens pengeoverførselstjenester, kan du se de nedenfor angivne yderligere oplysninger for specifikke jurisdiktioner:
 

Kun for indbyggere i Alaska:

Hvis dit problem ikke kan løses af Adyen, Inc. +1 (415) 367-1502, kan du indsende en formel klage til State of Alaska, Division of Banking & Securities.
Formelle klager skal indgives skriftligt, og du kan downloade blanketten dertil her: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf
Blanketter til formelle klager kan indsendes via:

  • Fax: +1 (907) 465 1230
  • E-mail: msb_licensing@alaska.gov
  • Post: Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

Hvis du har spørgsmål til en formel klage, kan du ringe på +1 (907) 465 2521

Canadiske lovgivningsmæssige oplysninger

Tabeller med oplysningsresumé og en gebyroplysninger

Tabellerne med oplysningsresumé og gebyroplysninger kan ses her.
 

Adfærdskodeks for kredit- og betalingskortbranchen i Canada

Adyen forpligter sig med sine serviceaktiviteter i Canada til at støtte og overholde det frivillige adfærdskodeks for kredit- og betalingskortbranchen, som den canadiske finansminister introducerede den 17. maj 2010. Du kan se en kopi af kodekset på det canadiske finansministeriums websted.
 

90 dages varsel om gebyrstigninger

Adyen forpligter sig til at give forhandlere mindst 90 dages varsel om eventuelle gebyrstigninger eller indførelse af et nyt gebyr for kredit- eller betalingskorttransaktioner. Varslingsperioden giver forhandlere mulighed for at vurdere påvirkningen af ændringen på deres overordnede behandlingsudgifter. Vi støtter forskriften i adfærdskodekset om at give forhandlere mulighed for at bringe deres kontrakter med Adyen til ophør, uden sanktioner, inden for 90 dage fra varslet om gebyrstigningen eller indførelse af et nyt gebyr.
 

Effektiv forhandlerrabatsats

I henhold til adfærdskodekset har vi tilføjet oplysninger til vores forhandlerudbetalingsrapport om den effektive forhandlerrabatsats. Den effektive forhandlerrabatsats beregnes som de samlede betalte gebyrer fra forhandleren til Adyen, i forhold til behandling af en specifik betalingskorttype fra et betalingskortnetværk, divideret med den samlede salgsmængde for den pågældende betalingskorttype. Vær opmærksom på, at gebyrerne kun vises, hvis du accepterer betalingstypen i faktureringsperioden.

Licenser i Europa

DNB-licens til drift i EØS

Adyen N.V. har licens som kreditinstitution fra De Nederlandsche Bank og er registreret i Holland under virksomhedsnummeret 34259528. Dette omfatter muligheden for at tilbyde tjenester i EØS på tværs af grænserne.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?