Certificeringer

Adyen er som niveau 1-tjenesteudbyder i fuld overensstemmelse med PCI DSS 3.2-standarden, som er den centrale sikkerhedsstandard i betalingsbranchen.

Adyen er under den hollandske centralbanks tilsyn som en finansiel institution og overholder de relevante EU-bestemmelser for udbud af betalingstjenester (EU-direktiv 2015/2366) samt alle andre relevante krav til de finansielle tjenesteydelser, Adyen leverer.

Adyen overholder ISAE3402/SOC 1 (Service Organizational Control 1), som vurderer og efterprøver de interne kontrolforanstaltninger omkring regnskabsaflæggelse i en servicevirksomhed. Her afspejles servicevirksomhedens forpligtigelser overfor politikker og procedurer ved hjælp af overvågning, uddannelse og kontrol af policer og procedurer.

Audit

Derudover vurderes Adyen i forhold til PCI DSS af PSC, en kvalificeret ekspert inden for sikkerhedsvurdering (QSA) for Payment Card Industry Security Standards Council. Vores PCI ASV er Qualys. Som hovedmedlem og autoriseret kortindløser for Visa og MasterCard overholder Adyen ligeledes kortordningernes driftsbestemmelser. Adyen er underlagt årlige revisioner fra Visa, MasterCard og de banker, vi er samarbejdspartner med.

Adyen arbejder med uafhængige anti-DDOS-løsninger fra to forskellige leverandører. I forhold til sikkerhedsopbevaring af krypteringsnøgler benytter Adyen hierarkiske lagerstyringssystemer, som ingen kan få individuel adgang til.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?