Del 8: Black Friday 2021 - Det behöver handlarna tänka på inför Black Friday

De nya shoppingdagarna är många. Med Adyens webinar får handlarna konkreta tips på hur man maximerar försäljningen under Black Friday, Singles day och andra shoppinghögtider. 

Webinaret behandlar:

  • Hur påverkas Back Friday av COVID-19 pandemin 
  • Hur ser svenskarnas vanor ut?
  • Konkreta tips och tricks på vad handlarna bör tänka på

Fyll i dina uppgifter för att se webinaret direkt på on-demand:


Image

Vem vänder sig Bakom Betalningen till?

Bakom betalningen är en serie webinar som under 40 minuter per tillfälle behandlar olika ämnen som alla ger insikter i vilken skillnad betalningen gör - oavsett storlek på företag eller vilken affärsmodell man har. 


Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?