Legal

Prohibited and Restricted products & services

Poslední aktualizace: prosinec 2020

To download and print this document please click here.

Naše kritéria způsobilosti:

Pro splnění interních a externích závazků může být některým průmyslovým odvětvím zakázána nebo omezena spolupráce se společností Adyen. Tato podmínka je založena na řadě faktorů, mezi které patří hlavně, nikoliv však výhradně, následující faktory:

 • Místní, národní a mezinárodní právní předpisy

 • Požadavky našich platebních partnerů (např. emitentů platebních karet)

 • Úroveň vyhodnoceného rizika (např. pro vrácení peněz, podvody)

 • Dopad na pověst společnosti Adyen a s tím spojené náklady

Download PDF
 • 1. Obchodní model

  V závislosti na vašem obchodním modelu mohou pro vaše produkty nebo služby platit omezení nebo zákazy. Nejprve definujte, zda provozujete obchodní model Obchodník nebo Platforma/partnerský podnik. Poté v přehledu v další části zkontrolujte, zda se na vaši společnost vztahuje nějaká omezení nebo zákazy.

  ObchodníkPodnik, který zákazníkům prodává produkty/služby pod svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.

  Platforma/partnerský podnik

  Jakýkoliv partner nebo obchodník na platformě připojený ke společnosti Adyen, který umožňuje jiné straně (třetí straně nebo obchodníkovi podřízenému společnosti Adyen) používat služby společnosti Adyen za účelem prodeje svých produktů a služeb prostřednictvím služeb takové platformy nebo partnera. Pokud je vaše společnost propojena se společností Adyen prostřednictvím platformy/partnerského podniku, vztahují se na vás také omezení v této kategorii.


  Např. obchod s potravinami nebo online prodejce, který prodává produkty různých značek. Včetně franšíz.

  Platforma/partnerský podnik

  Platforma/partnerský Např. marketplace/platforma, operátor poskytující služby digitální peněženky, zprostředkovatel plateb. Omezení platí i pro podprodejce.

  Věnujte prosím pozornost informaci, že pokud jste registrováni jako Platforma/partnerský podnik, platí pro vás požadavky na základě vlastního obchodního modelu. Například u zprostředkovatelů plateb se vyžaduje registrace u karetních systémů

  Pokud si nejste jistí, který obchodní model se vztahuje na vaši společnost, kontaktuje svého zástupce u společnosti Adyen nebo se s námi spojte.

 • 2. Omezené a zakázané produkty a služby

  Níže uvedený přehled uvádí všechny produkty a služby, u kterých je používání služeb společnosti Adyen pro obchodní modely Obchodník a Platforma/partnerský podnik omezeno nebo zakázáno.

  R

  Tento symbol označuje, že používání služeb pro vámi nabízené produkty nebo služby je omezené. K dokončení registrace potřebujeme další dokumentaci. Pokud společnost Adyen souhlasí s poskytováním svých služeb pro širokou kategorii služeb (např. DVD), neznamená to, že dal svůj souhlas pro všechny podkategorie této kategorie, které v souladu s tímto seznamem mohou být zakázané nebo omezené (např. padělaná DVD).

  Skutečnost, že společnost Adyen souhlasí s poskytováním svých služeb pro konkrétní produkt nebo službu, nesmí být vykládána jako rada nebo názor týkající se legálnosti produktů a služeb obchodníka a jejich zamýšleného použití. Obchodník je a zůstává výhradně odpovědný za to, že produkty a služby i produkty a služby jeho přidružených společností jsou v souladu s platnými zákony, předpisy a zásadami systému.


  P

  Tento symbol označuje, že na tuto podnikatelskou činnost nebo službu se vztahuje zákaz používání služeb společnosti Adyen. Při uzavírání smlouvy se společností Adyen a používáním služeb společnosti Adyen potvrzujete, že nenabízíte nebo nejste spojeni s produkty nebo službami, které jsou v přehledu uvedeny jako zakázané.

  Vlastníci systému místních platebních způsobů mohou mít přísnější omezení s ohledem na určité produkty nebo služby. Firmy by si měly ověřit aktuální omezení a zákazy platné pro příslušný platební způsob, pokud jej používají, aby zajistily dodržování všech zákonů a předpisů.

  Pokud požadujete další informace o požadavcích k registraci a omezeních platných pro vaši firmu, kontaktuje svého zástupce u společnosti Adyen nebo se s námi spojte.

  • Obsah pro dospělé

   Zboží pro dospělé (s výjimkou fetišových produktů)

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   R


   Fetišové produkty

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Obsah: Knihy, časopisy, audio soubory, videa, weby, streamingové služby a ostatní druhy s obsahem, který se považuje za urážlivý či sexuální povahy

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Zábava: Pánské kluby, topless bary, striptýzové kluby, sexuálně orientované masážní salony, sauny, eskortní agentury a jakékoliv služby související se sexem

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P

  • Finanční podniky

   Akcie na doručitele

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Binární opce

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Kupte nyní, zaplaťte později / Platby na splátky

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Opravy úvěrů a úvěrové zabezpečení podniku

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Agentury na splácení a vymáhání pohledávek

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   R


   Elektronická peněženka nebo peníze, které lze zpeněžit, prodat nebo převést na fyzické a digitální zboží a služby, nebo které opustí virtuální svět jiným způsobem

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Finanční služby nebo peněžní služby zahrnující mimo jiné i: • cestovní šeky • převodní příkazy • směnu peněz • proplácení šeků • virtuální měny • hotovostní zálohy od nefinančních institucí

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Vybírání pokut nebo penále jakéhokoliv druhu

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   R


   Nezávislí nebo nelicencovaní finanční poradci

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Prodej a služby (životního) pojištění

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Prodej a služby (neživotního) pojištění

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   R


   Obchody s převody a poukázáním peněz

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Půjčky před výplatou, nezajištěné půjčky a půjčky od jiných institucích, které nejsou pojištěné u FDIC

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Mzdové, fakturační a obchodní služby

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Poskytovatel nebo prodejce s předplaceným přístupem/uloženou hodnotou

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   Prázdné banky

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P

  • Duševní vlastnictví (DV)

   Padělané produkty, repliky nebo jejich úmyslná porušení včetně produktů určených k obcházení DV

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Služby essay mill a paper mill, tzv. úkoly na zakázku, jejichž záměrem je falešně předkládat dokumenty jako vlastní práci

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Produkty navržené k obcházení technik ochrany autorských práv nebo k jinému usnadnění nelicencovaného použití materiálu chráněného autorským právem

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Použití loga a DV společnosti Adyen bez jejího výslovného svolení nebo způsobem, který pro společnost Adyen představuje riziko reputace

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Marketingové činnosti

   Obchodní investiční příležitosti fungující jako „schéma rychlého zbohatnutí“

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Obchodní modely, které používají praktiky podobné výkupnému nebo vydírání

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Obchodní praktiky, které jsou navrženy tak, aby se vyhnuly programům sledování nadměrného množství vrácení peněz

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Průchod dat

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Klamavé marketingové taktiky související s odhalením, nepravdivými nebo nepřesnými tvrzeními, reklamacemi, potvrzením, zrušením nebo pozdržení vratek, předem odsouhlaseným přihlášení, špatně zveřejněnými negativními možnostmi, zpronevěrou, motivacemi, nepřiměřenými slevami, sázkami

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Falešné reference a další služby nebo produkty, které napomáhají podvodům

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Zasílaný telemarketing formou pohlednic nebo zásilek

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Produkty nebo služby, které propagují nenávist, násilí, diskriminaci, terorismus, obtěžování nebo zneužívání v jakékoli podobě nebo formě

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Pyramidové schéma, řetězové dopisy nebo jiné finanční podvody

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Neziskové činnosti

   Charitativní organizace

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Crowdfunding

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R

  • Ostatní produkty a služby

   Letecké společnosti

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Výzkum rodových předků

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Produkty z domácích či volně žijících zvířat označených jako ohrožená/chráněn

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Prodejci umění a galerie

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Aukční domy

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Záruční jistiny a konkurzní právníci

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Poplatky za přihazování a haléřové aukce

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Služby pro příležitostné seznamování

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Pronájem / prodej / dovoz osobních a nákladních vozidel / součástek

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Určité formy podnikání v sociálních médiích (např. klikací farmy)

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Cloudové úložiště, VPN, sdílení souborů, (rizikové) kybernetické skříňky

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Lodní společnosti

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Přímý marketing – příchozí teleslužby, odchozí telemarketing a organizační služby související s cestováním, pojišťovací služby, katalogoví obchodníci, podomní prodej

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Dropshipping

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Vládní služby, jako jsou velvyslanectví nebo konzuláty

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Nebezpečné materiály (B2B), jako je mimo jiné: - Kyselina fluorovodíková - Produkty obsahující kyanid - Zakázané látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) - Kyselina dusičná - Peptidy, výzkumné chemikálie - Bakteriální kultury nebo jiné produkty obsahující bakterii E-coli nebo Escherichia coli

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Nebezpečné materiály (B2C), které jsou pospsány výše

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Praktičtí lékaři, soukromé lékařské praxe, e-lékaři, zubní/lékařské služby a zařízení

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Části lidského těla nebo tělesné tekutiny (s výjimkou vlasů a zubů)

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Poskytovatelé internetových produktů a služeb

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Intravenózní terapie (např. infuzní bary, vitamínové infuze, kúry na kocovinu)

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Prodej šperků, hodinek, drahých kamenů, kovů a stříbra

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Klíčový telekomunikační obchodník

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Služby živého vysílání bez konvertibilní virtuální měny

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Služby živého vysílání s konvertibilní virtuální měnou

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Služby živého vysílání s možností zasílání darů v konvertibilní virtuální měně

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Zásilkové objednávky partnera nebo mezinárodní dohazovací služby

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Lékařské, stomatologické, oční a nemocniční vybavení a potřeby

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Medical benefit packages

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Nutraceuticals and food products, including, but not limited to CBD and Hemp seed related products

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Pawn shops

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Political, religious or Social Campaigning

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Real estate services

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Services associated with pseudoscience (e.g. clairvoyance, horoscopes)

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Telemarketing companies selling products or services as an agent for a third party

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Ticket agencies

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Timeshare and timeshare maintenance

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Travel agents and tour operators

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Veterinary practices

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R

  • Regulované (nefinanční) produkty a služby

   Prodej alkoholu

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   Drogy a nástroje speciálně určené k výrobě drog, drogové vybavení, nelegální drogy, látky určené k napodobování nelegálních drog a/nebo ostatní psychoaktivní produkty

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Nelegální produkty nebo služby nebo jakékoli služby poskytující periferní podporu nelegálních aktivit včetně nelegálních hazardních her

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Legální hazardní hry nebo dovednostní hry, při kterých účastníci dostávají hotovost nebo peněžní ekvivalenty nebo ceny materiální hodnoty, jako jsou kromě jiného:

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Kasína, poker, bingo, hrací automaty, sázení, loterie, dostihy, virtuální sporty

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Produkty nebo služby konkrétně nabízené nebo určené k použití při výrobě, produkci nebo pěstování drog nebo složek drog

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Léčiva, léky na předpis a zdravotnické prostředky (včetně léčiv pro zvířata)

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Tabák, kuřácké potřeby, elektronické cigarety, elektronické kapaliny, vapovací kapaliny, vapovací příslušenství

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Obchod s pyrotechnikou, hořlavými nebo radioaktivními materiály

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Obchod se zbraněmi, střelivem, vojenskými zbraněmi, výbušnými zařízeními a součástmi střelných zbraní

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Jakýkoli druh služeb poskytujících hazardní hry v USA

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Cenné papíry a obchodování

   Směnárna kryptoměn

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Vysoce rizikové cenné papíry, jako jsou: • rozdílová smlouva (contract for difference) • finanční sázení na spread (financial spread betting) • počáteční nabídka mincí (initial coin offering) • forexové měnové opce • opce kryptoměn • obchodování a nákup

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Obchod s cennými papíry / investice jakéhokoli druhu včetně nákupu: • cenných papírů • měn • derivátů • komodit • akcií • opcí • drahých kovů • ostatních finančníchl instrumentů

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Zpracování plateb třetích stran

   Agregátoři, jako jsou mimo jiné marketplace, platformy

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Operátoři digitálních peněženek

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Platební zprostředkovatelé nebo zprostředkovatelé jiných internetových platebních či členských služeb (anglické zkraty IPSP nebo MPS)

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   Společnosti poskytující platební služby, jako jsou mimo jiné služby peer- to-peer, platby účtů, provizní účty

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Technologie

   Produkty a služby pro dešifrování a dekódování, zařízení určená k blokování, rušení nebo vměšování se do mobilní a osobní komunikace

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P