Legal

Prohibited and Restricted products & services

Poslední aktualizace: prosinec 2020

To download and print this document please click here.

Naše kritéria způsobilosti:

Pro splnění interních a externích závazků může být některým průmyslovým odvětvím zakázána nebo omezena spolupráce se společností Adyen. Tato podmínka je založena na řadě faktorů, mezi které patří hlavně, nikoliv však výhradně, následující faktory:

 • Místní, národní a mezinárodní právní předpisy

 • Požadavky našich platebních partnerů (např. emitentů platebních karet)

 • Úroveň vyhodnoceného rizika (např. pro vrácení peněz, podvody)

 • Dopad na pověst společnosti Adyen a s tím spojené náklady

 • 1. Obchodní model

  V závislosti na vašem obchodním modelu mohou pro vaše produkty nebo služby platit omezení nebo zákazy. Nejprve definujte, zda provozujete obchodní model Obchodník nebo Platforma/partnerský podnik. Poté v přehledu v další části zkontrolujte, zda se na vaši společnost vztahuje nějaká omezení nebo zákazy.

  Věnujte prosím pozornost informaci, že pokud jste registrováni jako Platforma/partnerský podnik, platí pro vás požadavky na základě vlastního obchodního modelu. Například u zprostředkovatelů plateb se vyžaduje registrace u karetních systémů

  Pokud si nejste jistí, který obchodní model se vztahuje na vaši společnost, kontaktuje svého zástupce u společnosti Adyen nebo se s námi spojte.

 • 2. Omezené a zakázané produkty a služby

  Níže uvedený přehled uvádí všechny produkty a služby, u kterých je používání služeb společnosti Adyen pro obchodní modely Obchodník a Platforma/partnerský podnik omezeno nebo zakázáno.

  Vlastníci systému místních platebních způsobů mohou mít přísnější omezení s ohledem na určité produkty nebo služby. Firmy by si měly ověřit aktuální omezení a zákazy platné pro příslušný platební způsob, pokud jej používají, aby zajistily dodržování všech zákonů a předpisů.

  Pokud požadujete další informace o požadavcích k registraci a omezeních platných pro vaši firmu, kontaktuje svého zástupce u společnosti Adyen nebo se s námi spojte.

  • Obsah pro dospělé

  • Finanční podniky

  • Duševní vlastnictví (DV)

  • Marketingové činnosti

  • Neziskové činnosti

  • Ostatní produkty a služby

  • Regulované (nefinanční) produkty a služby

  • Cenné papíry a obchodování

  • Zpracování plateb třetích stran

  • Technologie