Legal

Prohibited and Restricted products & services

Poslední aktualizace: prosinec 2020

To download and print this document please click here.

Naše kritéria způsobilosti:

Pro splnění interních a externích závazků může být některým průmyslovým odvětvím zakázána nebo omezena spolupráce se společností Adyen. Tato podmínka je založena na řadě faktorů, mezi které patří hlavně, nikoliv však výhradně, následující faktory:

 • Místní, národní a mezinárodní právní předpisy

 • Požadavky našich platebních partnerů (např. emitentů platebních karet)

 • Úroveň vyhodnoceného rizika (např. pro vrácení peněz, podvody)

 • Dopad na pověst společnosti Adyen a s tím spojené náklady

 • 1. Obchodní model

  V závislosti na vašem obchodním modelu mohou pro vaše produkty nebo služby platit omezení nebo zákazy. Nejprve definujte, zda provozujete obchodní model Obchodník nebo Platforma/partnerský podnik. Poté v přehledu v další části zkontrolujte, zda se na vaši společnost vztahuje nějaká omezení nebo zákazy.

  <p>ObchodníkPodnik, který zákazníkům prodává produkty/služby pod svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.</p>

  Platforma/partnerský podnik

  Jakýkoliv partner nebo obchodník na platformě připojený ke společnosti Adyen, který umožňuje jiné straně (třetí straně nebo obchodníkovi podřízenému společnosti Adyen) používat služby společnosti Adyen za účelem prodeje svých produktů a služeb prostřednictvím služeb takové platformy nebo partnera. Pokud je vaše společnost propojena se společností Adyen prostřednictvím platformy/partnerského podniku, vztahují se na vás také omezení v této kategorii.


  <p>Např. obchod s potravinami nebo online prodejce, který prodává produkty různých značek. Včetně franšíz.</p>

  Platforma/partnerský podnik

  Platforma/partnerský Např. marketplace/platforma, operátor poskytující služby digitální peněženky, zprostředkovatel plateb. Omezení platí i pro podprodejce.

  Věnujte prosím pozornost informaci, že pokud jste registrováni jako Platforma/partnerský podnik, platí pro vás požadavky na základě vlastního obchodního modelu. Například u zprostředkovatelů plateb se vyžaduje registrace u karetních systémů

  Pokud si nejste jistí, který obchodní model se vztahuje na vaši společnost, kontaktuje svého zástupce u společnosti Adyen nebo se s námi spojte.

 • 2. Omezené a zakázané produkty a služby

  Níže uvedený přehled uvádí všechny produkty a služby, u kterých je používání služeb společnosti Adyen pro obchodní modely Obchodník a Platforma/partnerský podnik omezeno nebo zakázáno.

  <p><span class="table-icon R">R</span></p>

  Tento symbol označuje, že používání služeb pro vámi nabízené produkty nebo služby je omezené. K dokončení registrace potřebujeme další dokumentaci. Pokud společnost Adyen souhlasí s poskytováním svých služeb pro širokou kategorii služeb (např. DVD), neznamená to, že dal svůj souhlas pro všechny podkategorie této kategorie, které v souladu s tímto seznamem mohou být zakázané nebo omezené (např. padělaná DVD).

  Skutečnost, že společnost Adyen souhlasí s poskytováním svých služeb pro konkrétní produkt nebo službu, nesmí být vykládána jako rada nebo názor týkající se legálnosti produktů a služeb obchodníka a jejich zamýšleného použití. Obchodník je a zůstává výhradně odpovědný za to, že produkty a služby i produkty a služby jeho přidružených společností jsou v souladu s platnými zákony, předpisy a zásadami systému.


  <p><span class="table-icon P">P</span></p>

  Tento symbol označuje, že na tuto podnikatelskou činnost nebo službu se vztahuje zákaz používání služeb společnosti Adyen. Při uzavírání smlouvy se společností Adyen a používáním služeb společnosti Adyen potvrzujete, že nenabízíte nebo nejste spojeni s produkty nebo službami, které jsou v přehledu uvedeny jako zakázané.

  Vlastníci systému místních platebních způsobů mohou mít přísnější omezení s ohledem na určité produkty nebo služby. Firmy by si měly ověřit aktuální omezení a zákazy platné pro příslušný platební způsob, pokud jej používají, aby zajistily dodržování všech zákonů a předpisů.

  Pokud požadujete další informace o požadavcích k registraci a omezeních platných pro vaši firmu, kontaktuje svého zástupce u společnosti Adyen nebo se s námi spojte.

  • Obsah pro dospělé

   <p>Zboží pro dospělé (s výjimkou fetišových produktů)</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   R


   <p>Fetišové produkty</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Obsah: Knihy, časopisy, audio soubory, videa, weby, streamingové služby a ostatní druhy s obsahem, který se považuje za urážlivý či sexuální povahy</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Zábava: Pánské kluby, topless bary, striptýzové kluby, sexuálně orientované masážní salony, sauny, eskortní agentury a jakékoliv služby související se sexem</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P

  • Finanční podniky

   <p>Akcie na doručitele</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Binární opce</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Kupte nyní, zaplaťte později / Platby na splátky</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Opravy úvěrů a úvěrové zabezpečení podniku</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Agentury na splácení a vymáhání pohledávek</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   R


   <p>Elektronická peněženka nebo peníze, které lze zpeněžit, prodat nebo převést na fyzické a digitální zboží a služby, nebo které opustí virtuální svět jiným způsobem</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Finanční služby nebo peněžní služby zahrnující mimo jiné i: • cestovní šeky • převodní příkazy • směnu peněz • proplácení šeků • virtuální měny • hotovostní zálohy od nefinančních institucí</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Vybírání pokut nebo penále jakéhokoliv druhu</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   R


   <p>Nezávislí nebo nelicencovaní finanční poradci</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Prodej a služby (životního) pojištění</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Prodej a služby (neživotního) pojištění</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   R


   <p>Obchody s převody a poukázáním peněz</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Půjčky před výplatou, nezajištěné půjčky a půjčky od jiných institucích, které nejsou pojištěné u FDIC</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Mzdové, fakturační a obchodní služby</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Poskytovatel nebo prodejce s předplaceným přístupem/uloženou hodnotou</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský obchod

   P


   <p>Prázdné banky</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský obchod

   P

  • Duševní vlastnictví (DV)

   <p>Padělané produkty, repliky nebo jejich úmyslná porušení včetně produktů určených k obcházení DV</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Služby essay mill a paper mill, tzv. úkoly na zakázku, jejichž záměrem je falešně předkládat dokumenty jako vlastní práci</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Produkty navržené k obcházení technik ochrany autorských práv nebo k jinému usnadnění nelicencovaného použití materiálu chráněného autorským právem</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Použití loga a DV společnosti Adyen bez jejího výslovného svolení nebo způsobem, který pro společnost Adyen představuje riziko reputace</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Marketingové činnosti

   <p>Obchodní investiční příležitosti fungující jako „schéma rychlého zbohatnutí“</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Obchodní modely, které používají praktiky podobné výkupnému nebo vydírání</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Obchodní praktiky, které jsou navrženy tak, aby se vyhnuly programům sledování nadměrného množství vrácení peněz</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Průchod dat</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Klamavé marketingové taktiky související s odhalením, nepravdivými nebo nepřesnými tvrzeními, reklamacemi, potvrzením, zrušením nebo pozdržení vratek, předem odsouhlaseným přihlášení, špatně zveřejněnými negativními možnostmi, zpronevěrou, motivacemi, nepřiměřenými slevami, sázkami</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Falešné reference a další služby nebo produkty, které napomáhají podvodům</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Zasílaný telemarketing formou pohlednic nebo zásilek</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Produkty nebo služby, které propagují nenávist, násilí, diskriminaci, terorismus, obtěžování nebo zneužívání v jakékoli podobě nebo formě</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Pyramidové schéma, řetězové dopisy nebo jiné finanční podvody</p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Neziskové činnosti

   <p>Charitativní organizace</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Crowdfunding</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R

  • Ostatní produkty a služby

   <p>Letecké společnosti</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Výzkum rodových předků</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Produkty z domácích či volně žijících zvířat označených jako ohrožená/chráněn</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Prodejci umění a galerie</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Aukční domy</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Záruční jistiny a konkurzní právníci</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Poplatky za přihazování a haléřové aukce</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Služby pro příležitostné seznamování</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Pronájem / prodej / dovoz osobních a nákladních vozidel / součástek</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Určité formy podnikání v sociálních médiích (např. klikací farmy)</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Cloudové úložiště, VPN, sdílení souborů, (rizikové) kybernetické skříňky</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Lodní společnosti</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Přímý marketing – příchozí teleslužby, odchozí telemarketing a organizační služby související s cestováním, pojišťovací služby, katalogoví obchodníci, podomní prodej</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Dropshipping</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Vládní služby, jako jsou velvyslanectví nebo konzuláty</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Nebezpečné materiály (B2B), jako je mimo jiné: - Kyselina fluorovodíková - Produkty obsahující kyanid - Zakázané látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) - Kyselina dusičná - Peptidy, výzkumné chemikálie - Bakteriální kultury nebo jiné produkty obsahující bakterii E-coli nebo Escherichia coli</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Nebezpečné materiály (B2C), které jsou pospsány výše</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Praktičtí lékaři, soukromé lékařské praxe, e-lékaři, zubní/lékařské služby a zařízení</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Části lidského těla nebo tělesné tekutiny (s výjimkou vlasů a zubů)</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Poskytovatelé internetových produktů a služeb</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Intravenózní terapie (např. infuzní bary, vitamínové infuze, kúry na kocovinu)</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Prodej šperků, hodinek, drahých kamenů, kovů a stříbra</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Klíčový telekomunikační obchodník</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Služby živého vysílání bez konvertibilní virtuální měny</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Služby živého vysílání s konvertibilní virtuální měnou</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Služby živého vysílání s možností zasílání darů v konvertibilní virtuální měně</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Zásilkové objednávky partnera nebo mezinárodní dohazovací služby</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Lékařské, stomatologické, oční a nemocniční vybavení a potřeby</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Medical benefit packages</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Nutraceuticals and food products, including, but not limited to CBD and Hemp seed related products</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Pawn shops</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Political, religious or Social Campaigning</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Real estate services</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Services associated with pseudoscience (e.g. clairvoyance, horoscopes)</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Telemarketing companies selling products or services as an agent for a third party</p>

   Obchodníkv

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Ticket agencies</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Timeshare and timeshare maintenance</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Travel agents and tour operators</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Veterinary practices</p>

   Obchodníkv

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R

  • Regulované (nefinanční) produkty a služby

   <p>Prodej alkoholu </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   R


   <p>Drogy a nástroje speciálně určené k výrobě drog, drogové vybavení, nelegální drogy, látky určené k napodobování nelegálních drog a/nebo ostatní psychoaktivní produkty </p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Nelegální produkty nebo služby nebo jakékoli služby poskytující periferní podporu nelegálních aktivit včetně nelegálních hazardních her </p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Legální hazardní hry nebo dovednostní hry, při kterých účastníci dostávají hotovost nebo peněžní ekvivalenty nebo ceny materiální hodnoty, jako jsou kromě jiného: </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Kasína, poker, bingo, hrací automaty, sázení, loterie, dostihy, virtuální sporty </p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Produkty nebo služby konkrétně nabízené nebo určené k použití při výrobě, produkci nebo pěstování drog nebo složek drog </p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Léčiva, léky na předpis a zdravotnické prostředky (včetně léčiv pro zvířata) </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Tabák, kuřácké potřeby, elektronické cigarety, elektronické kapaliny, vapovací kapaliny, vapovací příslušenství </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Obchod s pyrotechnikou, hořlavými nebo radioaktivními materiály </p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Obchod se zbraněmi, střelivem, vojenskými zbraněmi, výbušnými zařízeními a součástmi střelných zbraní </p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Jakýkoli druh služeb poskytujících hazardní hry v USA </p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Cenné papíry a obchodování

   <p>Směnárna kryptoměn </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Vysoce rizikové cenné papíry, jako jsou: • rozdílová smlouva (contract for difference) • finanční sázení na spread (financial spread betting) • počáteční nabídka mincí (initial coin offering) • forexové měnové opce • opce kryptoměn • obchodování a nákup</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Obchod s cennými papíry / investice jakéhokoli druhu včetně nákupu: • cenných papírů • měn • derivátů • komodit • akcií • opcí • drahých kovů • ostatních finančníchl instrumentů</p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Zpracování plateb třetích stran

   <p>Agregátoři, jako jsou mimo jiné marketplace, platformy </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Operátoři digitálních peněženek </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Platební zprostředkovatelé nebo zprostředkovatelé jiných internetových platebních či členských služeb (anglické zkraty IPSP nebo MPS) </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P


   <p>Společnosti poskytující platební služby, jako jsou mimo jiné služby peer- to-peer, platby účtů, provizní účty </p>

   Obchodník

   R

   Platforma/ partnerský podnik

   P

  • Technologie

   <p>Produkty a služby pro dešifrování a dekódování, zařízení určená k blokování, rušení nebo vměšování se do mobilní a osobní komunikace </p>

   Obchodník

   P

   Platforma/ partnerský podnik

   P