Retailbarometern 2022

Trenderna och insikterna som formar branschen

Vi frågade över 10 000 företag runt om i världen om deras rädslor, förhoppningar och strategier för 2022 och framåt. Sedan frågade vi 40 000 konsumenter om de gjort rätt.

Få tillgång till vår senaste undersökning om nyckeltrender, konsumentbeteenden och betalningsinnovationer som formar detaljhandelns ambitioner just nu.


I samarbete med

Få ditt exemplar idag

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?